Petrol OTI Slovenija L.L.C.

Osnovna dejavnost družbe je trgovina s proizvodi iz nafte na območju Kosova.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tomaž Berločnik, Nazmi Bytyqi, Anton Figek

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je trgovina s proizvodi iz nafte, trgovskim blagom in storitvami na območju Kosova. Družba ima v 100-odstotni lasti družbo Petrol-OTI-Terminal L.L.C. V letu 2018 je družba prodala 8,9 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 18 odstotkov manj kot v letu 2017. Družba je realizirala 11,0 mio EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2018 znašal -855,4 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2018, ki pripada skupini Petrol, je znašal -436,2 tisoč EUR. Konec leta 2018 je družba poslovala preko 11 bencinskih servisov.
Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 14,6 mio EUR.

Kontakt

Petrol OTI Slovenija L.L.C.

Bulevardi ”Zahir Pajaziti”, Nr.1, H.20, K.2, Prishtina