Petrol Trade Handelsges.m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav. V letu 2018 je družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. kupila in prodala 81,4 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, od tega je izven skupine Petrol prodala 74,3 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP. V letu 2018 je družba ustvarila 63,8 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid družbe Petrol Trade Handelsges.m.b.H. je v letu 2018 znašal 55,9 tisoč EUR, kar je 81 odstotkov več kot v letu 2017.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 1,6 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien