Petrol Trade Handelsges.m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H., se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

V letu 2020 je družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H., kupila in prodala 94,3 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, od tega je izven skupine Petrol prodala 84,8 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP. V letu 2020 je družba ustvarila 36,0 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 32 odstotkov manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid družbe Petrol Trade Handelsgesellschaft, m.b.H., je v letu 2020 znašal 151,1 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 1,7 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien