Petrol Trade Handelsges.m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav. V letu 2019 je družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. kupila in prodala 92,2 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, od tega je izven skupine Petrol prodala 82,2 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP. V letu 2019 je družba ustvarila 65,2 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 2 odstotka več kot v letu 2018. Čisti poslovni izid družbe Petrol Trade Handelsges.m.b.H. je v letu 2019 znašal 1,1 mio EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 2,7 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien