SODELAVEC V PRAVNI PISARNI (m/ž)

Opis delovnega mesta

Pregled in priprava različnih tipov pogodb, pravnih mnenj in drugih potrebnih dokumentov ter nudenje pravne podpore družbam v Skupini Petrol.

Lokacija dela

Dunajska cesta 50, Ljubljana

Odgovornosti in zadolžitve

- pregled in priprava vseh vrst civilnih pogodb, dogovorov, sporazumov, aneksov in drugih potrebnih dokumentov;
- priprava pravnih mnenj in izvajanje strokovne pravne podpore predvsem s področja finančnega poslovanja družbe Petrol d.d., Ljubljana in družb v Skupini Petrol,
- vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov;
- priprava splošnih in drugih aktov družbe,
- skrb za pravno varnost in zakonitost poslovanja družbe,
- sodelovanje pri spremljanju skladnosti poslovanja družbe z vsakokrat veljavnimi predpisi,
- odgovornost za kakovostno in pravočasno ter stroškovno učinkovito opravljeno delo;
- razumevanje poslovnih potreb in ustrezna realizacija;
- komunikacija z internimi/zunanjimi strankami.

Zahtevane veščine in znanja

- VII. stopnja strokovne izobrazbe pravne smeri;
- poznavanje zakonodaje s področja finančnega poslovanja (OZ, SPZ, ZPotK, ZPPDFT, ZPlaSSIED, ZFPPIPP, ZBan, ZNVP, ZTFI ind.);
- razvite sposobnosti samostojnega in timskega dela, proaktivnost, pozitivna naravnanost;
- komunikativnost, natančnost, zanesljivost;
- pripravljenost na učenje in razvoj;
- poznavanje zemljiške knjige, AJPES, evidence GURS in drugih javnih registrov;
- pravosodni izpit in/ali izpit iz upravnega postopka (neobvezno).
- znanje angleškega, hrvaškega oz. srbskega jezika.

Zahtevane izkušnje

- zaželene so delovne izkušnje s tega področja.

Kaj ponujamo

- urejeno, inovativno, dinamično, mednarodno delovno okolje;
- možnost dodatnega izobraževanja;
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje s kandidatom (M/Ž) bomo sklenili za določen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.
Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 31.07.2019.

Oddajte prijavo
* * *
Naslednje
Vsa prosta delovna mesta