GASILEC

Opis delovnega mesta

Skrb za izvajanje predpisanih požarno-preventivnih ukrepov v Petrolovih skladiščih goriv Rače in Sermin.

Lokacija dela

Fram in Sermin

Odgovornosti in zadolžitve

- skrb za izvajanje predpisanih požarno-preventivnih ukrepov;
- pomoč pri organizaciji skladiščne operative;
- vodenje gasilske enote v odsotnosti vodje;
- skrb za redno vzdrževanje in kontrolo naprav in sistemov za pasivno in aktivno požarno zaščito;
- opravljanje rednih obhodov določenih kritičnih mest za nastanek požara na objektu;
- opravljanje rednih kontrol in pregledov objektov in naprav, ki na območju skladišča spadajo v sistem varovanja okolja;
- vodenje predpisanih evidenc, poslovnikov in obratovalnih dnevnikov za področje varovanja okolja;
- redno izvajanje kontrol nad stanjem tehnološke instalacije;
- skrb za dosledno izvajanje vseh predpisanih varnostnih ukrepov in navodil pri požarno nevarnih delih in opravilih na območju skladišča;
- izvajanje požarne straže;
- izvajanje obvezne kontrole in meritev koncentracije hlapov naftnih derivatov na osnovi izdanih pisnih navodil za varno delo s predpisanimi merilnimi napravami;
- skrb za redno vzdrževanje osebne in mobilne opreme za gašenje;
- sodelovanje pri vseh gasilskih vajah na skladišču.

Zahtevane veščine in znanja

- opravljen strokovni izpit za gasilca;
- V. stopnja strokovne izobrazbe;
- opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti.

Zahtevane izkušnje

- zaželene so vsaj triletne delovne izkušnje.

Kaj ponujamo

Z izbranimi kandidati (M/Ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Postopek zaposlovanja bo potekal ves čas razpisa, ki bo odprt do 15.7.2019.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta