SODELAVEC V KEMIJSKEM PRESKUSNEM LABORATORIJU (M/Ž)

Opis delovnega mesta

Izvajanje enostavnih standardnih fizikalno-kemijskih in tehnoloških preskusov ter opravljanje drugih nalog, povezanih s pripravo vzorcev ter preskušanjem.

Lokacija dela

Zaloška cesta 259, Ljubljana - Polje

Odgovornosti in zadolžitve

- izvajanje enostavnih standardnih fizikalno-kemijskih in tehnoloških preskusov in opravljanje drugih nalog povezanih s pripravo vzorcev, preskušanjem,
- kalibracija/preverjanje manj zahtevne laboratorijske opreme, vodenje zapisov o preverjanju in vzdrževanju,
- izvajanje standardnih tehnoloških postopkov v laboratoriju,
- poročanje o morebitnih nepravilnostih ali okvarah,
- redno obveščanje o potrebah za nabavo kemikalij in drugega potrošnega materiala, referenčnih standardov in rezervnih delov,
- ustrezno ravnanje z ostanki vzorcev ter izvajanje nalog za zagotavljanje reda in čistoče v laboratoriju in skladiščih vzorcev,
- vodenje dokumentacije o opravljenem delu,
- monitoring delovnih pogojev v laboratoriju,
- skrb za izvajanje predpisov iz varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.

Zahtevane veščine in znanja

V. stopnja izobrazbe kemijske smeri.

Zahtevane izkušnje

Zaželene so izkušnje z delom v laboratoriju.

Kaj ponujamo

- urejeno, inovativno in mednarodno delovno okolje;
- dinamično in timsko delo v urejenem delovnem okolju;
- funkcionalna usposabljanja in izobraževanje;
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje s kandidatom (M/Ž) bomo sklenili za določen čas (eno leto) s poskusno dobo 6 mesecev.
Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 20.8.2019.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta