PRAVNIK SPECIALIST ZA PODROČJE ENERGETIKE (M/Ž)

Opis delovnega mesta

V pravno pisarno družbe Petrol d.d., Ljubljana vabimo novega sodelavca, ki bo odgovoren za pregled in pripravo različnih tipov pogodb, pravnih mnenj in drugih potrebnih dokumentov ter nudenje pravne podpore družbam v Skupini Petrol.

Lokacija dela

Dunajska cesta 50, Ljubljana

Odgovornosti in zadolžitve

- pregled in priprava različnih vrst pogodb, dogovorov, sporazumov, aneksov in drugih potrebnih dokumentov, predvsem s področja energetike in trgovanja z električno energijo ter zemeljskim plinom;
- priprava pravnih mnenj in izvajanje strokovne pravne podpore področju energetike in trgovanja z električno energijo ter zemeljskim plinom;
- vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov;
- priprava splošnih in drugih aktov družbe;
- skrb za pravno varnost in zakonitost poslovanja družbe;
- sodelovanje pri spremljanju skladnosti poslovanja družbe z vsakokrat veljavnimi predpisi;
- odgovornost za kakovostno in pravočasno ter stroškovno učinkovito opravljeno delo;
- komunikacija z internimi in zunanjimi strankami.

Zahtevane veščine in znanja

- VII. stopnja strokovne izobrazbe pravne smeri;
- poznavanje zemljiške knjige, AJPES, evidence GURS in drugih javnih registrov;
- zaželen je opravljen pravosodni izpit in/ali izpit iz upravnega postopka;
- sposobnost samostojnega in timskega dela;
- samoiniciativnost, komunikativnost, natančnost, zanesljivost;
- pripravljenost na stalno učenje in nadaljnji razvoj;
- znanje angleškega in hrvaškega ali srbskega jezika;
- vozniško dovoljenje B-kategorije.

Zahtevane izkušnje

Vsaj 3 leta izkušenj z delom na podobnih delovnih mestih.

Kaj ponujamo

- urejeno, inovativno, dinamično, mednarodno delovno okolje.
- možnost dodatnega izobraževanja;
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje s kandidatom (M/Ž) bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom sprejemamo najkasneje do 20.8.2021.

Oddajte prijavo
* * *
Prejšnje Naslednje
Vsa prosta delovna mesta