Center energetskih rešitev

Petrol je član Centra energetskih rešitev (GIZ CER) s sedežem v ljubljanskem BTC City-ju, kjer skupaj s partnerji na enem mestu ponujamo izdelke in storitve za celostno zagotavljanje energijske učinkovitosti v gospodinjstvih in podjetjih.

V Centru energetskih rešitev je mogoče dobiti strokovne nasvete za optimalno izbiro energentov, ogrevalnih in hladilnih sistemov, informacije o energijsko varčnih oknih in vhodnih vratih, lesenih energijsko varčnih hišah, izolacijskih fasadah idr. V šestih letih delovanja centra smo s svojimi rešitvami energetske prihranke ter bolj zdravo in okolju prijazno bivanje uresničili že v več tisoč slovenskih gospodinjstvih. V zadnjih mesecih leta 2016 smo dobro prakso razširili tudi v druge slovenske regije in vzpostavili svetovalna energetska centra na Ravnah na Koroškem in v Hrastniku.

Na trg smo lansirali blagovno znamko Energetski center Petrol, ki je po tržnem deležu največji slovenski trgovec ogrevalnih toplotnih črpalk. Z dodano vrednostjo večletnega financiranja energetskih rešitev za dom brez zahtevanega pologa in brez obresti smo zeleno energijo približali vsem slovenskim gospodinjstvom.

Ker se v Sloveniji kar 40 odstotkov energije potroši v prometu, je GIZ CER za pomoč slovenski družbi pri prehodu v nizkoogljično in brezogljično družbo ustanovil Sekcijo trajnostne mobilnost CER.

Sekcija trajnostne mobilnosti usklajuje delovanje različnih akterjev: od proizvajalcev vozil, opreme in infrastrukture do državne in lokalne oblasti, predstavnikov gospodarstva ter strokovnjakov z različnih znanstvenih, razvojnih in drugih inštitucij. Sekcija članom, ki pokrivajo več kot 20 odstotkov slovenskega BDP, zagotavlja podporo in pomoč pri doseganju poslovnih in širših družbeno pomembnih ciljev.