Godišnje izvješće grupe Petrol: Regulacija cijena energenata negativno je utjecala na poslovnu uspješnost

Nadzorni odbor društva Petrol d.d., Ljubljana, raspravljao je i odobrio revidirano Godišnje izvješće grupe Petrol i društva Petrol d.d., Ljubljana, za 2022. godinu na svojoj 32. sjednici. Regulacija cijena energenata negativno je utjecala na poslovnu uspješnost grupe Petrol. To odstupa od ambicioznog poslovnog plana grupe Petrol za 2022. godinu, budući da su poslovni uvjeti bili bitno drugačiji od pretpostavki prilikom godišnjeg planiranja. U 2023. godini, grupa Petrol planira stabilno poslovanje i pozitivan rezultat na kraju godine s ispunjavanjem svih financijskih obveza.

Predsjednica uprave društva Petrol d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović, prilikom objave revidiranog godišnjeg izvješća za 2022. godinu ističe: "Izvanredni događaji u međunarodnom geopolitičkom i poslovnom okruženju, koji nisu mogli biti predviđeni i koji su ostavili snažan pečat kako na europskom tako i na slovenskom i hrvatskom gospodarstvu, imali su snažan utjecaj na poslovnu uspješnost grupe Petrol. Izuzetno zahtjevna bit će i 2023. godina. Ciljevi kojima težimo su ambiciozni, ali dostižni. U grupi Petrol nastojat ćemo da kao jedna od najvećih energetskih grupacija u regiji i dalje budemo snažna podrška kućanstvima, gospodarstvu i javnom sektoru, kako u suočavanju s posljedicama energetske krize tako i u prijelazu na bezugljičnu budućnost."

Uz rekordnu prodaju, ostali poslovni pokazatelji pod utjecajem energetske krize

U 2022. godini poslovanje grupe Petrol obilježeno je nestabilnim gospodarskim okruženjem i zahtjevnim makroekonomskim uvjetima. Grupa Petrol suočila se s izazovima kao što su posljedice pandemije COVID-19, geopolitičke napetosti, fluktuacija cijena energenata i nepredvidljivi te promjenjivi regulatorni okviri kojima su se vlade borile s energetskim troškovima. Na sve te čimbenike bilo je potrebno brzo reagirati i uzeti ih u obzir prilikom donošenja svakodnevnih poslovnih odluka. U tom kontekstu, grupa Petrol usmjerila se na prilagođavanje poslovne strategije i učinkovito upravljanje rizicima kako bi osigurala pouzdanu opskrbu energentima za kućanstva, poduzeća i javni sektor. Unatoč zahtjevnim uvjetima, grupa je ostvarila rekordne prihode od prodaje, nakon pridruživanja tvrtke Crodux derivati dva d.o.o. u grupu Petrol te povećane prodaje goriva i derivata i visokog rasta cijena ostalih energenata.

Grupa Petrol je u 2022. godini zabilježila rekordnih 9,5 milijardi EUR prihoda od prodaje, što predstavlja rast od 91% u usporedbi s 2021. godinom. Grupa je u 2022. godini prodala 4,1 milijun tona goriva i derivata, što je 25% više nego godinu prije. 48,2% prihoda ostvareno je prodajom energije i rješenja, 46,3% prodajom goriva i derivata te 5,5% prodajom trgovačke robe i usluga.

Zbog visokih nabavnih cijena svih energenata, utjecaja regulacije motornih goriva i drugih energenata te štete koju je tvrtki Geoplin d.o.o. Ljubljana (članici grupe Petrol) prouzročila nedostava prirodnog plina iz Rusije, spomenuto povećanje prihoda od prodaje ne odražava se u prilagođenom bruto poslovnom rezultatu. Taj je iznos iznosio 393,4 milijuna EUR, odnosno 28% manje nego u 2021. godini.

EBITDA grupe Petrol u 2022. godini iznosila je 96,3 milijuna EUR, što je 60% manje nego u 2021. godini. Najveći negativni utjecaj na to imala je regulacija cijena motornih goriva na svim tržištima, i to u visini od 188,9 milijuna EUR, regulacija cijena ostalih energenata pak 8,3 milijuna EUR. Na EBITDA grupe Petrol utjecala je i u visini od 51,7 milijuna EUR nedostava prirodnog plina.
Struktura EBITDA grupe Petrol u 2022. godini promijenila se u odnosu na prethodna razdoblja zbog gore navedenih razloga. Većinski udio predstavljaju trgovačka roba i usluge (71,4%), energija i rješenja 18,9%, a goriva i derivati 2,6%.

Zbog opisanih nestabilnih i neizvjesnih poslovnih okolnosti, grupa Petrol u 2022. godini ostvarila je negativan neto poslovni rezultat u visini od 2,7 milijuna EUR.

Uprava poduzeća je tijekom cijelog ljeta upozoravala da regulacija negativno utječe na poslovanje Petrol grupe te posljedično na dioničare tvrtke. Kako bi nadoknadila štetu nastalu zbog reguliranih cijena goriva u 2022. godini, što je snažno negativno utjecalo na poslovni rezultat, uprava društva Petrol d.d., Ljubljana, podnijela je prijedloge mirnog rješavanja spora Državnim odvjetništvima Republike Slovenije i Republike Hrvatske, i to u Sloveniji u iznosu od 106,9 mil. EUR, a u Hrvatskoj u iznosu od 55,9 mil. EUR. Državno odvjetništvo Republike Slovenije odbilo je prijedlog za mirno rješavanje spora u vezi sa zahtjevom za naknadu štete, dok u Hrvatskoj odluka (do objave Godišnjeg izvješća 2022) još nije donesena. Uprava društva Petrol d.d., Ljubljana, nastavit će nastojati nadoknaditi štetu te tako zaštititi imovinu društva.

Bonitetna kuća S&P Global Ratings potvrdila je u prosincu 2022. godine dugoročni bonitetni rejting »BBB-« i kratkoročni »A-3« te ocjenu budućeg izgleda bonitetnog rejtinga »stabilno« za društvo Petrol d.d., Ljubljana, unatoč otežanim uvjetima poslovanja.

Koraci za jači nastup na tržištu i zeleni prijelaz

U kriznoj 2022. godini, Petrol grupa postigla je i ohrabrujuće prekretnice i uspjehe koji su je ojačali:

  • Pripajanjem tvrtke Crodux derivati dva d.o.o., ojačala je poziciju drugog najvećeg ponuđača naftnih derivata u Hrvatskoj te počela jačati Petrol grupu kao cjelovitog ponuđača energetskih rješenja na ovom strateškom tržištu.
  • U Petrol informacijski sustav integrirano je cijelo poslovanje tvrtke E 3 d.o.o., kako bi se dodatno ojačala pozicija na tržištu električne energije u Sloveniji.
  • Geoplin d.o.o. Ljubljana sklopio je važan srednjoročni ugovor o isporuci prirodnog plina iz Alžira kako bi se diverzificirali izvori nabave prirodnog plina i ojačala pouzdanost opskrbe za potrošače.
  • Nadalje, uvođenjem procesne organizacije i funkcionalnog upravljanja u cijeloj Petrol grupi, pojačavale su se sinergije i ostvarivao jedinstveni nastup na tržištima povezanih tvrtki.
  • Provedene su investicije u tri velike solarne elektrane na području Knina u Hrvatskoj.
  • Pokrenuta je prva faza projekta Petrol Green za postavljanje solarnih elektrana na krovove Petrolovih prodajnih mjesta.
  • Počeo je projekt digitalizacije opskrbnog lanca, kojim će do proljeća 2024. godine logistički procesi biti automatizirani, integrirani i digitalizirani.

2023. godina bit će obilježena stabilizacijom poslovanja i optimizacijom troškova

Petrol grupa nastavit će djelovati u skladu sa strateškim ciljevima i očekivanjima dioničara, težiti izvrsnosti u poslovanju, energetskoj tranziciji i društvenoj odgovornosti.

Zbog još uvijek otežanih uvjeta na energetskim tržištima, 2023. godina bit će vrlo zahtjevna za Petrol. Poslovanje grupe i dalje će biti značajno utjecano regulacijom prodajnih cijena goriva i energenata, zaoštravanjem uvjeta nabave i inflacijom, čemu će slijediti prilagodba poslovnih procesa i optimizacija troškova. Petrol grupa za 2023. godinu planira prihode od prodaje u iznosu od 10,2 mlrd EUR, prilagođeni bruto poslovni rezultat u iznosu od 675,0 mil. EUR i EBITDA u iznosu od 250,4 mil. EUR. Investicijska politika bit će usmjerena prema energetskoj tranziciji, konkretno obnovljivim izvorima, digitalizaciji i energetskim rješenjima. Petrol grupa suočava se s nedostatkom sredstava za ulaganje u zeleni prijelaz zbog posljedica regulacije. Za ulaganja u 2023. godini planira iznos od 75 mil. EUR.

Nadzorni odbor društva Petrol d.d., Ljubljana, potvrdio je godišnje izvješće Petrol grupe i društva Petrol d.d., Ljubljana, za 2022. godinu. Pri tome smatra da je uprava, uzimajući u obzir interese ključnih dioničara, uspješno reagirala na zahtjevne okolnosti te učinkovito, odgovorno i transparentno vodila Petrol grupu. Petrol je u 2022. godini, unatoč vrlo zahtjevnim poslovnim uvjetima, bio pouzdan i odgovoran dobavljač energenata za kućanstva, poduzeća i javni sektor.
 

Datum

14.04.2023. 00:00

* * *