Prigovori

Ako uočite neetično postupanje i želite istaknuti nepravilnosti koje se događaju u Petrolu, ovdje možete sigurno podnijeti anonimnu prijavu.

PRIJAVI NEPRAVILNOST

Petrolov kodeks ponašanja i vrijednosti

Energija našeg ponašanja kodeks je ponašanja u društvu Petrol. Petrolov kodeks skupina je pravila, standarda ponašanja i očekivanih postupaka. Njime se utvrđuju naši postupci u tvrtki te nas kodeks usmjerava uvijek i svugdje. Standardi navedeni u kodeksu već se primjenjuju i provode u društvu Petrol.

Energija našeg ponašanja nalaže što je dobra praksa u našem društvu i kako treba postupati u vlastitoj svakodnevnoj radnoj okolini. Kodeks je prilagođen vremenu u kojem živimo. Njegova svrha nije zabranjivati i sankcionirati, nego predlagati i savjetovati. Petrolov kodeks ponašanja potvrdili su Sindikat djelatnika grupe Petrol i Radničko vijeće, što ga čini još vrednijim i važnijim.

Energija našeg ponašanja služi kao pomagalo pri svakodnevnom ponašanju i pomaže zaposlenicima da izbjegnu situacije u kojima bi prekršili zakone, naštetili tvrtki ili na bilo koji drugi način narušili njezin ugled.


Nije nam svejedno

Radimo ispravno. U Petrolu neprestano nastojimo unaprijediti svoje postupanje pri provedbi korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d. d., Ljubljana, potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Potpisivanjem navedenih smjernica obvezali smo se na provedbu skupine mjera za povećanje transparentnosti poslovanja koje osiguravaju visoke etičke standarde u društvu. Navedene obveze uključuju imenovanje ovlaštenih osoba za korporativni integritet čija je odgovornost i zadaća osigurati primjenu najsuvremenijih metoda te profesionalnih i etičkih standarda. Koriste se različitim izvorima za prikupljanje informacija i različitim tehnikama rada u prepoznavanju i procjeni rizika. Poseban naglasak stavljaju na pravilnu provedbu postupaka te iscrpno i pravodobno obavještavaju upravna i nadzorna tijela o svojim spoznajama, prijedlozima i preporukama za uklanjanje rizika. Istodobno uspostavljaju mehanizam sustavnoga i neovisnog nadzora provedbe, ispravnosti i učinkovitosti mjera rješavanja rizika za korporativni integritet.

Prigovori

Društvo Petrol potpisnik je Slovenskih smjernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanja o ispravnom ponašanju ili primjedbe na poslovanje Petrola, slobodno se obratite Petrolovim ovlaštenim osobama.

Ako sumnjate na ozbiljnu povredu, nepravilnost možete prijaviti:

Ovlaštene osobe Petrola

Nina Bizjak, šef Kabineta uprave
Nina Bizjak završila je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2006. godine, nakon čega se zaposlila kao pravnica u tvrtki Ilirika turizem d. o. o., u kojoj je napredovala do radnog mjesta voditeljice pravno-kadrovske službe. Nakon spajanja poslovanja u siječnju 2009. preuzela je vođenje pravnih poslova u društvu Kompas d. d. U srpnju 2009. prihvatila je izazov položaja pravnice u tvrtki Spar Slovenija, gdje je vodila sve postupke vezane za radno pravo te pružala pravnu podršku i savjete posloprimcima u području zaštite osobnih podataka, radnih procesa i internih akata s obzirom na zahtjeve radnog zakonodavstva te postupaka i sporova koji se odnose na radno pravo. Godine 2012. položila je državni stručni ispit. Između 2011. i 2018. vodila je seminare iz područja radnog zakonodavstva na TZO, CPOEF itd. Godine 2018. postavljena je za voditeljicu sukladnosti poslovanja u Petrolu, a u siječnju 2021. preuzela je upravljanje Kabineta uprave. Članica je radnih skupina i projekata koji se bave uvođenjem sustava korporativnog integriteta te je ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka, korporativni integritet i sprečavanje mobinga.