Strateška usmjerenja grupe Petrol

U grupi Petrol, čiji je dio i Petrol d. o. o., želimo postati integrirani partner u energetskoj tranziciji s izvrsnim korisničkim iskustvom.

Vizija

Želimo postati integrirani partner u energetskoj tranziciji s izvrsnim korisničkim iskustvom.

Vrijednosti

U Petrolu osjećamo posebnu odgovornost prema svojim zaposlenicima, kupcima, opskrbljivačima, poslovnim partnerima i društvu kao cjelini. Njihova očekivanja ostvarujemo uz pomoć motiviranih i poduzetnih zaposlenika, pridržavamo se temeljnih zakonskih i moralnih pravila slovenskog društva i širih europskih mjerila te vodimo brigu o zaštiti okoliša. Naše su vrijednosti sljedeće.

  • Poštovanje: Poštujemo čovjeka i okoliš.
  • Povjerenje: Poštenjem gradimo partnerstva. 
  • Izvrsnost: Želimo biti najbolji u svemu što činimo.
  • Kreativnost: Svojim idejama stvaramo napredak.
  • Srčanost: Radimo predano i hrabro.

Strategije grupe Petrol 2021-2025

Strategija grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. krovni je razvojni dokument koji na temelju oblikovane vizije, ciljeva i strateškoga poslovnog plana definira put prema uspješnoj budućnosti.

PROČITAJTE NAŠU STRATEGIJU NA ENGLESKOME

Okružje u kojem posluje grupa Petrol suočeno je s velikim promjenama. Energetska tranzicija u niskougljično društvo i razvoj novih tehnologija donose preoblikovanje uvriježenih načina proizvodnje, prodaje i upotrebe energenata. Petrol je obvezan na prelazak na zelenu energiju, čemu je namijenio znatne investicije. I dalje ćemo opskrbljivati tržište ugljikovodicima te istodobno sudjelovati u stvaranju mogućnosti koje pruža energetska tranzicija.

Nova strategija grupe Petrol postavlja jasne ciljeve za ostvarenje naše vizije: „Postati integriran partner u energetskoj tranziciji uz pružanje izvrsnoga korisničkog iskustva.” Tako se usredotočujemo na svoju osnovnu djelatnost opskrbljivanja energentima jer u tom području uočavamo veliki potencijal i mogućnosti u smislu energetske transformacije.

Uspostavljanje odnosa s klijentima i briga o tome naš je prioritet, zbog čega ćemo nastaviti jačati svoju prodajnu mrežu u regiji. Primjenom novih digitalnih kanala, proširenim izborom energenata i personaliziranom ponudom još ćemo se više približiti svojim kupcima i pružiti im podršku u prelasku iz tradicionalnih energetskih izvora u čišće, obnovljive izvore energije. Želimo postati ključna karika koja povezuje aktere šireg ekosustava ponudom energetskih izvora koji su prilagođeni tržištu i sudjeluju u njegovu oblikovanju, zbog čega ćemo jačanjem operativne učinkovitosti omogućiti pribavljanje dodatnih sredstava za ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Grupa Petrol svjesna je važnosti održivog razvoja. Prelazak na niskougljično energetsko društvo, partnerstvo sa zaposlenicima i okružjem te kružno gospodarstvo obveze su poslovanja grupe Petrol u ovome strateškom razdoblju. Petrol kao partner u industriji, javnom sektoru i kućanstvima preuzima jednu od vodećih uloga u ostvarivanju ekoloških ciljeva.

Kontinuiranim razvojem goriva aktivno ćemo pridonijeti smanjenju emisija. Jasnom održivom politikom pobrinut ćemo se za smanjenje ugljičnog otiska i u grupi Petrol i među svojim klijentima.

Poboljšanjem vlastitih procesa, novim kompetencijama i ovlaštenjima zaposlenika još ćemo se odlučnije posvetiti sadašnjim i budućim potrebama klijenata u energetici te prilagoditi svoje aktivnosti korisniku, koji je u središtu naše pozornosti. Želimo postati prvi izbor za kupnju na putu. 

Glavna strateška usmjerenja razvoja grupe Petrol

U ovome strateškom razdoblju ostajemo prisutni na svim tržištima uz fokus:

  • na Sloveniju, gdje ćemo učvrstiti položaj vodećega energetskog društva i partnera u energetskoj tranziciji
  • na Hrvatsku, gdje ćemo prodajnom mrežom širiti portfelj klijenata u području energenata i usluga energetske tranzicije te ulagati u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
  • na Srbiju, gdje ćemo povećavati udio na tržištu prodaje energenata.

Ponudom integriranih usluga s visokom dodatnom vrijednošću nastojat ćemo ostati prvi izbor za projekte energetske tranzicije u regiji. Razvijat ćemo i jačati svoju prisutnost u području opskrbe i prodaje zemnog plina i električne energije, prodaje ukapljenoga naftnog plina i projekata energetske učinkovitosti. Posebno mjesto u energetskoj tranziciji zauzima proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora te ćemo se pokušati izboriti za poziciju jednoga od najvažnijeg pružatelja tih usluga u jugoistočnoj Europi.

Razvoj novih rješenja u području električne mobilnosti i usluga mobilnosti važna je stavka održivoga i inovativnog poslovanja društva Petrol. Grupa Petrol usredotočena je na dva segmenta u području mobilnosti. Prvi je vezan za infrastrukturu punionica, odnosno uspostavu, upravljanje i održavanje infrastrukture za punjenje električnih vozila te pružanje usluga punjenja. Drugi segment odnosi se na usluge mobilnosti, kao što su poslovni najam, elektrifikacija voznih parkova i usluge upravljanja voznim parkovima.

Ostvarenjem postavljenih ciljeva dugoročno ćemo ojačati financijsku stabilnost grupe Petrol. Stabilna politika isplate dividende jamči uravnoteženu isplatu dividendi dioničarima i primjenu slobodnoga novčanog toka za financiranje investicijskih planova grupe Petrol. Time će se omogućiti dugoročni rast i razvoj grupe, a samim time i maksimalna vrijednost za vlasnike. Ciljana je politika isplate dividende unutar strateškog razdoblja 2021. – 2025. ostvarenje pedeset posto neto dobiti grupe, uzimajući u obzir investicijski ciklus, pokazatelje grupe i ostvarene ciljeve.