Nadzorni odbor Petrola potvrdio poslovne rezultate u prvom tromjesečju 2023

Nadzorni odbor tvrtke Petrol d.d., Ljubljana, na 33. sjednici razmatrao je i utvrdio Izvješće o poslovanju Petrol Grupe i tvrtke Petrol d.d., Ljubljana, u prvom tromjesečju 2023. Nakon poslovno iznimno zahtjevne 2022. godine, poslovanje Petrol Grupe u prvom tromjesečju 2023. godine vratilo se u predvidljive okvire, iako na njega još uvijek utječe regulacija cijena goriva i drugih energetskih proizvoda. U prvom tromjesečju godine Petrol Grupa uspješno je pratila ciljeve postavljene u poslovnom planu za 2023. godinu, te istovremeno bila usredotočena na strateške smjernice i zaštitu dugoročnih interesa Grupe.

Poslovne okolnosti se smiruju, regulacija ostaje

Poslovne se okolnosti u 2023. godini, u usporedbi s 2022. godinom, smiruju. Poslovanje Petrol Grupe u prvom tromjesečju 2023. godine odvijalo se u skladu s planovima, iako regulacija cijena energenata, posebno goriva u Hrvatskoj, negativno utječe na poslovanje. Dinamična 2022. godina, obilježena nesigurnim poslovnim okolnostima i energetskom krizom, završila je snižavanjem nabavnih cijena energenata na razinu prije početka rata u Ukrajini. Usprkos usporavanju gospodarskog rasta u eurozoni u drugoj polovici prošle godine, problemi u lancima opskrbe postupno su se smanjivali, cijene energenata na europskim tržištima smanjile su se uz pouzdaniju opskrbu, dok su indikatori povjerenja poboljšani. Međunarodne institucije u posljednjim prognozama očekuju postupno jačanje gospodarskog rasta u Sloveniji i Hrvatskoj, njihovim trgovinskim partnerima, postupno smanjenje inflacijskih pritisaka i jačanje vanjske potražnje, kao i smanjenje problema u lancima opskrbe. Međutim, poslovni uvjeti i dalje su pod utjecajem neizvjesnosti rata u Ukrajini. 

Poslovni rezultati prvog kvartala 2023 u skladu s planom

Nada Drobne Popović, predsjednica uprave tvrtke Petrol d.d., Ljubljana, komentirala je: "Poslovni rezultati u prvom tromjesečju ove godine su u skladu s planiranim. Naši napori ostaju usmjereni na prilagođavanje tržišnim uvjetima i daljnji rast. Pritom ne smijemo zanemariti činjenicu da su uvjeti poslovanja sa stajališta regulacije u prvom kvartalu ove godine znatno zahtjevniji nego u istom razdoblju prošle godine. Naime, poslovanje je tijekom cijelog prvog kvartala ove godine bilo pod utjecajem regulacije cijena goriva kako u Sloveniji tako i u Hrvatskoj, dok je prošle godine regulacija uvedena tek 15. ožujka u Sloveniji i 7. veljače u Hrvatskoj. Cijene električne energije i prirodnog plina u prvom kvartalu prošle godine u Sloveniji nisu bile regulirane, dok su ove godine regulirane cijelo prvo tromjesečje."

Petrol Grupa je u prva tri mjeseca 2023. godine ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 1,8 mlrd EUR, što je šest posto manje nego u istom razdoblju 2022. godine. Pad prihoda nastao je prvenstveno zbog nižih cijena prirodnog plina u usporedbi s istim razdobljem prošle godine i zbog nižeg obujma trgovanja, kako električnom energijom tako i prirodnim plinom u usporedbi s prošlom godinom. Od 7. veljače 2022. godine, otkako su u Republici Hrvatskoj regulirane maloprodajne cijene naftnih derivata, tvrtka Petrol d.o.o. prisiljena je prodavati naftne derivate s negativnom maržom. Navedena regulacija neprekidno traje i danas. Regulatorne mjere koje su se nastavile i u 2023. godini u području trgovine naftnim derivatima su nerazmjerne jer su se promijenile tržišne okolnosti, odnosno cijene nafte vratile su se na razinu od prije početka rata u Ukrajini i nema daljnje potrebe za reguliranjem cijena naftnih derivata.

U prva tri mjeseca 2023. godine Grupa je prodala 884,1 tisuće tona goriva i derivata, što je dva posto manje nego u istom razdoblju 2022. godine. Prodajom trgovačkih roba i usluga u prva tri mjeseca 2023. godine ostvareno je 118,3 mil EUR prihoda, što je 17 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. U prva tri mjeseca 2023. godine prodali smo također 4,6 TWh prirodnog plina, 2,6 TWh električne energije i 72,1 tisuća MWh toplinske energije.

Prilagođeni bruto operativni dobitak u razmatranom razdoblju iznosio je 111,9 mil EUR, što je 31 posto manje nego u prva tri mjeseca 2022. godine i to zbog znatno drugačijih uvjeta poslovanja nego u istom razdoblju prošle godine.

Troškovi poslovanja u prva tri mjeseca 2023. godine iznosili su 130,6 milijuna EUR, što je 11,3 milijuna EUR ili deset posto više nego u istom razdoblju 2022. godine. Troškovi su se povećali prvenstveno zbog viših cijena energenata i većih troškova rada.

EBITDA je u prva tri mjeseca 2023. godine iznosila 59,1 milijuna EUR, što je deset posto manje nego u 2022. Najveći pad EBITDA-e u usporedbi s istim razdobljem prošle godine zabilježen je u segmentu goriva i derivata, budući da su cijene goriva, osim premium goriva, u Hrvatskoj još uvijek regulirane na svim benzinskim postajama, a u Sloveniji izvan autoputa. Struktura EBITDA pokazuje da 45 posto EBITDA dolazi iz proizvodne grupe Energija i rješenja, manje od trećine iz grupe Goriva i derivati i četvrtina iz trgovačke robe i usluga.

Neto operativna dobit u prvom tromjesečju 2023. godine iznosila je 24,8 milijuna EUR, što je 23 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Naglasak na investicijama na energetsku tranziciju i digitalizaciju

U prva tri mjeseca 2023. godine Grupa Petrol namijenila je 18,3 milijuna EUR za neto ulaganja u osnovna sredstva. Veći dio tih sredstava usmjeren je na prodaju goriva i derivata, proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora te infrastrukturu. Gotovo polovica ulaganja namijenjena je energetskoj tranziciji. U prvom tromjesečju 2023. godine Petrol Grupa se usredotočila na nekoliko ključnih projekata, uključujući digitalizaciju opskrbnog lanca (projekt Oil&Gas E2E) za optimizaciju logistike i praćenje opskrbe. Grupa Petrol nastavlja s izgradnjom jedne od najvećih solarnih elektrana u regiji, s ukupnom snagom 22 MW u blizini Knina koja će početi s radom tijekom 2023. godine. U okviru projekta Petrol Green, Grupa postavlja solarne elektrane na više naših prodajnih mjesta, što je u skladu s našim održivim obvezama.

Pravni koraci za nadoknadu štete zbog regulacije cijena goriva i kršenja ugovora o opskrbi prirodnim plinom

Za nadoknadu štete nastale zbog reguliranih cijena goriva u 2022. godini uprava tvrtke Petrol d.d., Ljubljana podnijela je prijedloge za mirno rješavanje spora državnim odvjetništvima Republike Slovenije i Republike Hrvatske - u Sloveniji u iznosu od 106,9 milijuna EUR, a u Hrvatskoj u iznosu od 55,9 milijuna EUR. Oba državna odvjetništva odbila su zahtjeve. Tužba za zahtjev u Republici Sloveniji već je podnesena, a daljnji pravni koraci također se pripremaju u Hrvatskoj. Regulativa je u 2023. godini još uvijek je neadekvatna i neodrživa te uništava tržište, stoga apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da pronađe održivo rješenje za opskrbu derivatima i nesmetano poslovanje na hrvatskom tržištu, budući da Petrol d.o.o. kao dio Petrol Grupe upravo u Hrvatskoj posluje kroz 202 prodajna mjesta na kojima zapošljava više od 2200 zaposlenika. Dodatni rizik za Grupu Petrol u Hrvatskoj predstavlja i nejasnoća u vezi s metodologijom za izračun cijene dobave zemnog plina za kategoriju kućanstva.

Nadalje, u Petrol Grupi pokrenuli smo postupak arbitraže protiv tvrtke Gazprom Export LLC zbog kršenja dugoročnog ugovora o opskrbi prirodnim plinom.

"Sve naše radnje usmjerene su na zaštitu dugoročnih interesa Petrol Grupe i njenih dioničara. Kao jedna od najvećih i najambicioznijih energetskih grupa u regiji, gradimo budućnost kroz integriranu ponudu energenata i energetskih rješenja orijentiranih prema održivosti. Ostajemo posvećeni pružanju održivog rasta i stabilnosti našim dioničarima, zaposlenicima, kupcima i dobavljačima", izjavila je Nada Drobne Popović, predsjednica Uprave.

Mišljenje Nadzornog odbora

Nadzorni odbor tvrtke Petrol d.d., Ljubljana, smatra da su rezultati postignuti u prvom kvartalu 2023. godine dobri i odražavaju uspješno prilagođavanje vrlo zahtjevnim tržišnim uvjetima. Naglašena posvećenost održivom rastu i energetskoj tranziciji sa zaštitom dugoročnih interesa Grupe pokazuje pouzdanost i čvrstu usmjerenost Petrol Grupe prema budućnosti.

Poveznica na Izvješće o poslovanju u prvom kvartalu 2023. godine

Datum

18.05.2023. 00:00

* * *