Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS, št. 77/2018), družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 14. 12. 2018 od družbe ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima prejela obvestilo v skladu s 141. členom ZTFI-1 o preseganju 5 % praga pomembnega deleža v družbi Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana.

Družba ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska, je imela na dan 14. 12. 2018 104.604 delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana (oznaka PETG), kar predstavlja 5,01 % delež glasovalnih pravic.


Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Datum

19.12.2018 0:00

* * *