Kariera

Odgovornost in skrb za širše družbeno okolje se odraža v različnem delovanju skupine Petrol. Razvoj in naravi prijaznejše izboljšave so vgrajene v naše delovanje, tako kot tudi odgovornost do družbenega okolja v katerem poslujemo.

Prosta delovna mesta

Kariera na Petrolu

Ste dovolj izkušeni in pripravljeni na nove izzive? Če brez težav izpolnjujete ambiciozno zastavljene cilje, ste vabljeni, da se nam pridružite.

Področja dela

V Petrolu gradimo kulturo sodelovanja in prevzemanja odgovornosti za svoje delo. S povezovanjem ustvarjamo napredek. Naša obljuba in smisel je skupaj izboljševati kakovost življenja. Spoznajte organizacijo in področja dela v Petrolu.

Prosta delovna mesta

Študenti

Študente iz smeri, ki so za Petrol strateškega pomena in so poklici prihodnosti, podpiramo s kadrovskimi štipendijami.