Okoljski odtis Petrola

Okolje v številkah

500

bencinskih servisov, od tega 319 v Sloveniji

2,5 krat

več električne energije iz OVE proizvedemo, kot jo porabimo za lastno dejavnost v Sloveniji

72.000 m3

pitne vode (skoraj 30 olimpijskih bazenov) smo z recikliranjem vode obdržali v sistemu avtomatskih avtopralnic, dokler je še uporabna

18,4 mio m3

industrijske odpadne vode smo očistili in ponovno rabili

Do leta 2022 bomo s svojimi projekti energetske učinkovitosti prisotni v več kot 90 lokalnih skupnostih v regiji, kjer bomo beležili vsakoletno rast energetskih in okoljskih prihrankov, in bomo proizvedli 250 GWH novih virov električne energije iz OVE (voda, veter, sonce).

Petrolova strateška zaveza

Upravljanje naravnega okolja

Aktualno

 • Petrol gradi svoj prvi vetrni park brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

  Na Hrvaškem raste Petrolova vetrna elektrarna Ljubač, ki bo zagotavljala “zeleno trajnostno energijo” za 20.000 povprečnih gospodinjstev. 9 vetrnic bo na letni ravni proizvedlo okrog 96 GWh električne energije. Zagon vetrnega parka je predviden v začetku aprila naslednje leto.  

  Več
 • Na novo zaživelo pet energetsko prenovljenih izobraževalnih objektov v Kranju

  Univerza v Mariboru se zaveda globalnega izziva podnebnih sprememb, kar je letos potrdila z energetsko prenovo petih izobraževalnih ustanov, od tega so bile štiri prenovljene celovito. Prenove javnih objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju so se začele v mesecu maju 2020, po sklenitvi javno zasebnega partnerstva s Petrolom in konzorcijem partnerjev. Univerza v Mariboru bo s tem prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za nekaj več kot 400 ton letno. To je količina, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves, oziroma 45 ha gozda. 

  Več
 • Trendi v proizvodnji električne energije

  Globalni energetski sistem se razvija z veliko hitrostjo. Najbolj ga spreminjajo napredne tehnologije, skupaj s ciljem zniževanja emisij CO2, pri čemer bo osrednjo vlogo imela elektrifikacija v vseh sektorjih.

  Več
 • Na blejskem posvetu o izzivih zelenega gospodarstva

  V sredo, 12. septembra 2018, je na Bledu potekal prvi GreenTech Forum 2018, ki ga je organiziral Center energetsko učinkovitih rešitev (CER).

  Več
 • Petrolove avtopralnice so energetsko učinkovite in okolju prijazne

  V skladu s konceptom energetske učinkovitosti in okoljske prijaznosti smo v Petrolu do leta 2015 posodobili 43 avtomatskih avtopralnic in 11 ročnih avtopralnic.

  Več
 • Preprečevanje večjih nesreč

  Na področju preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic v okviru sistema obvladovanja varnosti so se v letu 2017 na obratih manjšega in večjega tveganja za okolje izvajale aktivnosti, opredeljene v zasnovah zmanjšanja tveganja za okolje in v varnostnih poročilih ter načrtih zaščite in reševanja.

  Več