Petrol gradi svoj prvi vetrni park brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Na Hrvaškem raste Petrolova vetrna elektrarna Ljubač, ki bo zagotavljala “zeleno trajnostno energijo” za 20.000 povprečnih gospodinjstev. 9 vetrnic bo na letni ravni proizvedlo okrog 96 GWh električne energije. Zagon vetrnega parka je predviden v začetku aprila naslednje leto.  

Veter bo do leta 2030 postal glavni vir električne energije v Evropi. Vetrna energija  predstavlja področje, kjer se tehnologije za obnovljive vire razvijajo najhitreje. "Globalni energetski sistem je priča naglemu razvoju, na kar vplivajo tako povečane potrebe po energiji kot okoljevarstvene zahteve zaradi klimatskih sprememb. Tem ciljem sledimo tudi s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov – vetra, vode in sonca. Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna energetska družba, ima zato posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol," je povedal mag. Jože Bajuk član uprave Petrola, odgovoren za steber Energija in rešitve. Družba Petrol načrtuje, gradi in upravlja vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. Tako na Hrvaškem, v bližini Knina, svojo podobo dobiva vetrna elektrarna Ljubač, ki bo obsegala 9 vetrnic. "V zadnjih nekaj letih je evropski zakonodajni okvir postavil odlične pogoje za spodbujanje obnovljivih virov, zato nas veseli, da tudi v Petrolu lahko prispevamo k skupnim družbenim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo," je dodal Bajuk. 

Globalni trendi spodbujajo izkoriščanje obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) za proizvodnjo električne energije. OVE, kamor štejemo energijo vetra, sonca, vode in drugih virov, prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, kot tudi k diverzifikaciji oskrbe z energijo. Družba Petrol želi prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, zato intenzivno razvijajo in vlagajo v proizvodnjo elektrike iz vetrnih in sončnih elektrarn ter malih hidroelektrarn. Tako so ob koncu leta 2019 z družbo Nordex podpisali pogodbo za izgradnjo vetrne elektrarne Ljubač na Hrvaškem, zmogljivosti 30 MW. Pričakovana letna proizvodnja energije devetih vetrnic je 96 GWh, kar zadošča za kar 20.000 povprečnih gospodinjskih odjemalcev. "Projekt Ljubač predstavlja prvi Petrolov projekt na področju proizvodnje vetrne energije, ki bo izveden brez finančnih podpor ali subvencij. Tako bo trajnostna in čista električna energija na voljo našim odjemalcem, brez da bi obremenili proračun države, ali nenazadnje same končne odjemalce električne energije," je povedal mag. Suvad Bajrić, direktor proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na Petrolu.  

"Eden večjih izzivov projekta je bilo med pandemijo pravočasno uskladiti vse postopke v regiji, vendar nam je z odličnim partnerskim sodelovanjem uspelo," je povedal Bajrić. Gradbena dela so se pričela spomladi letos. Trenutno se montirajo turbine, začetek obratovanja turbin, oz. zagon vetrnega polja, pa je previden v začetku aprila naslednje leto. 

"V Skupini Petrol je razvitih oziroma v razvoju 200 MW projektov vetrne in sončne energije. Po realizaciji teh projektov bo zagotovljena čista energija za še dodatnih 100.000 povprečnih gospodinjskih odjemalcev," je zaključil Bajrić.   

Datum

14.12.2020 8:00

* * *