Vodstvo

Globlji smisel in obljuba Petrola je izboljševati kakovost življenja.

Sašo Berger, predsednik uprave

Sašo Berger (rojen leta 1966) je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1995 se je kot produktni vodja zaposlil v podjetju Kolinska d.d. Karierno pot je nadaljeval v podjetju Tehnoimpex d.d., kjer je bil med letoma 1996 in 1999 vodja finančne službe. Leta 1999 se je zaposlil v podjetju S&T Slovenija d.d. kot finančni direktor. Med letoma 2000 in 2007 je bil imenovan za člana uprave ter leta 2008 za podpredsednika uprave, zadolženega za finance, kadre, pravne zadeve, nabavo, IT in prodajo. Septembra 2013 je prevzel vlogo predsednika uprave družbe. Z združitvijo podjetij S&T Slovenija in Iskratel septembra 2022 je kot glavni direktor prevzel vodenje podjetja Kontron d.o.o. ter bil imenovan za izvršnega podpredsednika podjetja Kontron AG Group. V Petrolu je funkcijo člana uprave nastopil 15. septembra 2023. Na mesto predsednika uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana ga je nadzorni svet družbe za petletno mandatno obdobje imenoval 23. novembra 2023. Odgovoren je za kadre, nabavo in trgovanje z gorivi, informatiko, strategijo, kabinet uprave in skladnost poslovanja, notranjo revizijo, pravne zadeve, korporativno varnost in nadzor poslovanja, trajnostni razvoj, kakovost in varnost ter korporativno komuniciranje.

Jože Smolič, član uprave

Jože Smolič (rojen leta 1967) je magister poslovnih ved. Karierno pot na področju trgovine, trženja, pospeševanja in izvajanja prodaje v Petrolu razvija že od leta 1989. Na dosedanji poklicni poti je pridobil bogate izkušnje s področij vodenja maloprodaje, vodenja zaposlenih, projektnega dela, razvoja novih prodajnih mrež in trgov, razvoja novih tipov in konceptov prodajnih mest. V obdobju od leta 2002 do 2011 je kot direktor maloprodaje vodil območno enoto Ljubljana-Kranj. Med leti 2011 in 2014 je bil direktor maloprodaje skupine Petrol, nato pa je leta 2014 prevzel vodenje odvisne družbe Petrol Oti Kosovo, obenem pa je bil tudi direktor strateških aktivnosti skupine Petrol. Od leta 2015 je vodil strateške projekte in razvoj novih poslovnih formatov v sektorju Razvoj prodajnih mest, ki ga je od 1. julija 2020 tudi vodil. 27. avgusta 2020 ga je nadzorni svet imenoval za člana uprave. Odgovoren je za prodajo končnim kupcem (B2C), razvoj fizičnih prodajnih mest, gastro ponudbo, trgovsko blago in storitve, goriva in derivate, marketing in digitalno prodajo ter za podporo strankam in prodajno kontaktni center.

Marko Ninčević, član uprave

Marko Ninčević (rojen leta 1981) je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljeno diplomo MBA. Leta 2004 se je zaposlil v družbi PricewaterhouseCoopers Slovenija kot revizor in svetovalec podjetjem. Karierno pot je nadaljeval v podjetju NLB d.d., kjer je bil od leta 2007 višji svetovalec finančnega direktorja, leta 2010 je postal koordinator in kasneje vodja oddelka za upravljanje tveganih terjatev (NPL). Leta 2013 se je zaposlil v Gorenjski banki, kjer je bil do leta 2017 izvršni direktor za področje tveganj. Leta 2017 je kot generalni direktor prevzel vodenje podjetja Lisca d.o.o. V Petrolu je funkcijo člana uprave, odgovornega za strateško in tehnično nabavo, logistiko, upravljanje razvojnih potreb in projektov, energetske in okoljske sisteme ter za proizvodnjo energije, energetske rešitve in mobilnost, nastopil 1. septembra 2023.

Metod Podkrižnik, član uprave

Metod Podkrižnik (rojen leta 1971) je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Leta 1998 se je kot vodja vzdrževanja zaposlil v podjetju Gorenje. Karierno pot je nato nadaljeval v Zavodu za obvezne rezerve naftnih derivatov, kjer je med letoma 1999 in 2006 opravljal funkcijo vodje komercialnega sektorja. Leta 2006 se je zaposlil v Holdingu slovenske elektrarne kot pomočnik generalnega direktorja. Od leta 2008 je bil zaposlen v podjetju OMV, in sicer najprej kot vodja poslovnega področja v Sloveniji, nato še v regiji. Med letoma 2013 in 2015 je bil imenovan za generalnega direktorja OMV Slovaška. Kot direktor je kasneje vodil tudi podjetje Fersped d.o.o. Leta 2017 je v družbi Luka Koper d.d. nastopil v funkciji člana uprave, odgovornega za področje komerciale in operative. V letu 2023 je nato prevzel vodenje podjetja Bluemarine d.o.o. V Petrolu je funkcijo člana uprave, odgovornega za prodajo poslovnim strankam in javnemu sektorju (B2B in B2G), dobavo in trgovanje z električno energijo, dobavo in trgovanje z zemeljskim plinom ter operativno poslovanje, nastopil 1. januarja 2024.

Drago Kavšek (rojen leta 1974) je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1998 se je kot revizijski pomočnik zaposlil v podjetju Deloitte & Touche in nato nadaljeval v internem kontrolingu Peugeot Slovenija. Leta 2001 se je zaposlil v podjetju Publikum d.d., najprej kot direktor analitskega oddelka, kasneje kot projektni vodja na področju prevzemov in združitev. Karierno pot je nato nadaljeval v podjetju Fructal d.d., kjer je bil med letoma 2007 in 2010 finančni direktor, kasneje pa prevzel vlogo predsednika uprave. Leta 2012 je nastopil funkcijo člana uprave za finance, računovodstvo, kontroling in IT v družbi Mercator d.d. Leta 2017 je postal član uprave za področje poslovanja s pravnimi osebami v Banka Intesa Sanpaolo d.d. V Petrolu je funkcijo člana uprave, odgovornega za finance, zakladništvo, računovodstvo, kontroling, upravljanja tveganj, poslovno inteligenco ter zaledno pisarno, nastopil 1. marca 2024.

Zoran Gračner (rojen 1970) je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije ter univerzitetni inženir strojništva. V Petrolu je zaposlen od leta 2005 na področju Energetskih in okoljskih storitev. Je direktor sektorja Toplotni sistemi. Od leta 2013 dalje je bil dva mandata predsednik Sveta delavcev Petrol d.d., Ljubljana in kot delavski predstavnik član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana ter revizijske komisije nadzornega sveta.

Za 5 letno mandatno obdobje je bil imenovan od 11. decembra 2020. Vsebinsko pokriva zastopanje interesov delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vprašanji ter razmerja, formalne postopke ter načine sodelovanja med upravo in zaposlenimi.