Vodstvo

Globlji smisel in obljuba Petrola je izboljševati kakovost življenja.

mag. Nada Drobne Popović, predsednica uprave

Nada Drobne Popović (rojena leta 1975) je magistrica upravnih znanosti. Leta 1996 se je zaposlila v podjetju RLS d.o.o., kjer je leta 2001 postala pomočnica direktorja. Leta 2006 je magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Karierno pot je leta 2008 nadaljevala v podjetju SŽ ŽGP d.d., kjer je bila od leta 2009 poslovna direktorica. Leta 2012 je postala direktorica področja za ekonomiko in pozneje še pomočnica generalnega direktorja v podjetju Slovenske železnice d.o.o. Leta 2013 se je zaposlila v Slovenskem državnem holdingu, kjer je oktobra 2015 postala članica uprave odgovorna za korporativno upravljanje kapitalskih naložb, finance, informatiko ter prevzeme in prodajo. Junija 2018 se je zaposlila v podjetju SIJ Acroni d.o.o. na delovnem mestu finančne direktorice. Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana jo je imenoval na mesto predsednice uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, za petletno mandatno obdobje s pričetkom 11. februarja 2020.

mag. Matija Bitenc, član uprave

Matija Bitenc (rojen leta 1980) je magister ekonomskih znanosti. Po zaključenem magisteriju se je leta 2006 zaposlil v Zavarovalnici Triglav d.d. kot upravljalec premoženja, leta 2013 je postal namestnik direktorja Službe za upravljanje s tveganji ter vodja poslovne inteligence in leta 2014 poleg tega še vodja kapitalskih modelov in analitike tveganj. Od leta 2015 do 2017 je bil vodja transakcijskega svetovanja v podjetju Ernst & Young svetovanje d.o.o. na področju korporativnih financ. Leta 2017 se je zaposlil v Deloitte Svetovanje d.o.o. kot pomočnik direktorja Adriatic regije v sektorju za finančno svetovanje, ki ga je septembra 2019 prevzel kot direktor. V Petrolu je funkcijo člana uprave, odgovornega za področje Finance, informacije in tveganja, nastopil 11. marca 2020.

mag. Jože Bajuk, član uprave

Jože Bajuk (rojen leta 1974) je magister sociologije. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d.. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d.. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. V Petrolu je funkcijo člana uprave odgovornega za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje nastopil 11. marca 2020.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

Jože Smolič, mag., član uprave

Jože Smolič (rojen leta 1967) je magister poslovnih ved. Karierno pot na področju trgovine, trženja, pospeševanja in izvajanja prodaje v Petrolu razvija že od leta 1989. Na dosedanji poklicni poti je pridobil bogate izkušnje s področij vodenja maloprodaje, vodenja zaposlenih, projektnega dela, razvoja novih prodajnih mrež in trgov, razvoja novih tipov in konceptov prodajnih mest. V obdobju od leta 2002 do 2011 je kot direktor maloprodaje vodil območno enoto Ljubljana-Kranj. Med leti 2011 in 2014 je bil direktor maloprodaje skupine Petrol, nato pa je leta 2014 prevzel vodenje odvisne družbe Petrol Oti Kosovo, obenem pa je bil tudi direktor strateških aktivnosti skupine Petrol. Od leta 2015 je vodil strateške projekte in razvoj novih poslovnih formatov v sektorju Razvoj prodajnih mest, ki ga je od 1. julija 2020 tudi vodil. 27. avgusta 2020 ga je nadzorni svet imenoval za člana uprave odgovornega za prodajo.

mag. Zoran Gračner, član uprave, delavski direktor

Zoran Gračner (rojen 1970) je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije ter univerzitetni inženir strojništva. V Petrolu je zaposlen od leta 2005 na področju Energetskih in okoljskih storitev. Je direktor sektorja Toplotni sistemi. Od leta 2013 dalje je bil dva mandata predsednik Sveta delavcev Petrol d.d., Ljubljana in kot delavski predstavnik član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana ter revizijske komisije nadzornega sveta.

Za 5 letno mandatno obdobje je bil imenovan od 11. decembra 2020. Vsebinsko pokriva zastopanje interesov delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vprašanji ter razmerja, formalne postopke ter načine sodelovanja med upravo in zaposlenimi.