Vodstvo

Globlji smisel in obljuba Petrola je izboljševati kakovost življenja.

mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave

Mag. Tomaž Berločnik (rojen leta 1968) je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Poslovno pot je začel že v času študija na Fakulteti za strojništvo, kjer je s prijatelji ustanovil podjetje RVS d.o.o. (Računalništvo v strojništvu). Po končanem študiju se je kot projektni vodja za sanacijo podjetij zaposlil v takratnem Skladu RS za razvoj. Med drugim je bil tudi predsednik uprave Donit Tesnit d.d., predsednik uprave družbe Istrabenz d.d., bil je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana. Nadzorni svet ga je imenoval na mesto predsednika uprave za petletno mandatno obdobje s pričetkom 1. februarja 2011.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na svoji 17. seji, 3. februarja 2015, soglasno imenoval mag. Tomaža Berločnika, sedanjega predsednika uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, za nov petletni mandat, ki je začel teči 1. februarja 2016.

Področja in odgovornosti:

  • Nabava in logistika,
  • Procesna podpora,
  • Upravljanje in razvoj prodajnega mesta,
  • Tehnična podpora.

mag. Rok Vodnik, član uprave

Mag. Rok Vodnik (rojen leta 1970) je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije. Poslovno pot je začel v podjetju Avtotehna-Canon, nato se je zaposlil v podjetju Kolektor Group, kjer je vodil projekte na področju informatike, internacionalizacije in analiz. Leta 1999 je odšel v ZDA, kjer je vodil ustanovitvi trgovskega podjetja Comtrade USA in proizvodnega podjetja TKI Inc. Leta 2002 je prevzel naloge izvršnega direktorja odgovornega za komercialno področje v Kolektor Group d.o.o., kjer je bil tudi član upravnega odbora. Na mesto člana uprave družbe Petrol je bil imenovan 30. avgusta 2009.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, ga je na 26. seji, 27. januarja 2016, imenoval za petletni mandat člana uprave, ki je začel teči 01. februarja 2016.

Področje in odgovornost:

  • Prodaja,
  • Trgovanje,
  • Energetika in okolje.

Igor Stebernak, MBA, član uprave

Igor Stebernak, MBA, (rojen 1968) se je po zaključku univerzitetnega študija na Fakulteti za elektrotehniko leta 1994 zaposlil kot svetovalec na Inštitutu za trženje, organizacijo in ekonomiko ITEO d.o.o.. Istega leta se je ob delu vpisal tudi na MBA študij v ZDA, ki ga je zaključil leta 1996. Leta 1995 se je kot vodja projektov zaposlil v SKB banki, leta 1999 postal direktor službe za plan in ekonomiko, leta 2001 pa namestnik izvršnega direktorja za divizijo Finance in direktor kontrolinga. Leta 2004 je prevzel naloge direktorja službe za strateško načrtovanje in kontroling v Zavarovalnici Triglav, leta 2009 je postal član uprave za finance, računovodstvo in kontroling. Od leta 2012 je bil član uprave Abanka Vipa. Od leta 2009 je član Združenja nadzornikov Slovenije. V vlogi nadzornika je do leta 2014 deloval v nadzornih svetih zavarovalnic v Skupini Triglav in v družbi Helios Domžale. Od leta 2016 je predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav. Mandat člana uprave družbe Petrol mu je začel teči 01. maja 2015.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, ga je na 26. seji dne, 27. januarja 2016, imenoval za petletni mandat člana uprave, ki začne teči 01. februarja 2016.

Področja in odgovornosti:

  • Finance, informacije in tveganja (Finance, Zaledna pisarna, Računovodstvo, Kontroling, Upravljanje tveganj, Poslovna inteligenca), Informatika, Projektna pisarna.

Ika Krevzel Panić, članica uprave, delavska direktorica

Ika Krevzel Panić (rojena 1974) je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. V Petrolu je zaposlena od leta 2007. Deluje v okviru Pravne pisarne.

Za petletno mandatno obdobje je bila imenovana od 10. decembra 2015. Vsebinsko pokriva zastopanje interesov delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vprašanji ter razmerja, formalne postopke ter načine sodelovanja med upravo in zaposlenimi.