Skupščine delničarjev

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji