Trajnostni Petrol

S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnem razvoju.

Naše poslanstvo

Trajnost v številkah

180+

milijonov evrov  bomo investirali v energetske in okoljske rešitve in proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov do leta 2020

0

Uveljavljamo ničelno toleranco do nezakonitega in neetičnega ravnanja.

4

Strateška razvojnoinovacijska partnerstva (SRIP), v katerih sodeluje Petrol.

Aktualno