Trajnostni Petrol

S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnem razvoju.

Naše poslanstvo

Trajnost v številkah

98,5

GWh smo leta 2020 proizvedli iz obnovljivih virov, kot so veter, voda, sonce, bioodpadki, lesna biomasa.

41.673

t CO2 okoljskih prihrankov smo dosegli leta 2020 s proizvodnjo elektrike in toplote iz OVE

150,1
146.430

t CO2 smo zmanjšali leta 2020 zaradi uporabe biogoriv, UNP in elektrike v prometu

3,3

mio m3 vode smo prihranili leta 2020 z optimizacijo vodovodnih sistemov

866

mio EUR so znašale dajatve skupine Petrol v Sloveniji leta 2020, kar je približno 8 % proračuna Republike Slovenije.

Petrol s svojo dejavnostjo v sodelovanju s partnerji prispeva h kar 10 trajnostnim ciljem Združenih narodov do leta 2030.

Trajnostni cilji

Aktualno

 • Družba Petrol že drugič zapored z energetsko najbolj učinkovitim projektom leta

  Prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji, idilična vasica Luče, je energetsko najbolj učinkovit projekt leta. Podelitev nagrad je potekala 23. novembra, na tradicionalni konferenci 22. Dnevi energetikov. Zmagovalni projekt družbe Petrol in partnerjev je pomemben korak k množični uporabi obnovljivih virov energije in trajnemu znižanju stroškov energije.

  Več
 • Družba Petrol v 27-ih slovenskih občinah pomaga starejšim do brezplačnih prevozov

  V sklopu projekta PROSTOFER raste mreža občin, ki starejšim občanom ponujajo brezplačne, okolju prijazne prevoze znotraj občin. Petrol, kot pomemben člen projekta, poskrbi za dobavo električnih vozil in namestitev pripadajoče polnilne infrastrukture. S tem se širi mreža polnilne infrastrukture, ozaveščenost ljudi o razvoju trajnostne mobilnost in poleg vsega rešuje še težava prevozov starejših.  

  Več
 • Družbi Petrol in Pivovarna Laško Union skupaj na trajnostno pot

  Pivovarna Laško Union je gostila slavnostno primopredajo električnih vozil in polnilnic družbe Petrol. Dogodek simbolično nakazuje skupno trajnostno smer, v katero potujeta obe podjetji in skrbita za boljši jutri okolja, kjer poslujeta. V floti službenih vozil Pivovarne Laško Union lahko tako odslej najdemo štiri nova električna vozila BMW i3 in dve dodatni električni polnilnici. Družba Petrol bo v celoti prevzela upravljanje in vzdrževanje novega, trajnostnega dela voznega parka Pivovarne Laško Union.

  Več
 • Zaposleni kot ambasadorji prostovoljstva

  Družbeno odgovornost v Petrolu udejanjamo tudi skozi zaposlene. V letu 2018 je v programu korporativnega prostovoljstva neposredno sodelovalo 72 sodelavcev v desetih delovnih akcijah.

  Več
 • SPORTO nagrada za projekt Tekmujmo skupaj

  22. in 23. novembra, se je v Portorožu odvila že 15. SPORTO konferenca, vodilni dogodek s področja  marketinga in sponzorstev v športu v širši regiji. Pod okriljem konference se podeljuje letne nagrade SPORTO Brands in SPORTO Awards, pri slednjih je letos, v sodelovanju z Agencijo 101, nagrado prejel tudi Petrol, in sicer za projekt Tekmujmo skupaj.

  Več