Zaposleni kot ambasadorji prostovoljstva

Družbeno odgovornost v Petrolu udejanjamo tudi skozi zaposlene. V letu 2018 je v programu korporativnega prostovoljstva neposredno sodelovalo 72 sodelavcev v desetih delovnih akcijah.

Skupaj so prostovoljstvu namenili 41 ur dela, od tega jih je polovico daroval Petrol. Zaposleni so v sklopu Petrolovega korporativnega tedna prostovoljstva Vračamo družbi sodelovali tudi z zbiranjem pomoči za društvo Animal Angels in društvo SOS z namenom za Varne hiše.

Korporativno prostovoljstvo v Petrolu negujemo že peto leto – tudi kot del ukrepov družini prijaznega podjetja.

Datum

26.12.2018 7:31

* * *