Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana se je v prvih devetih mesecih leta 2018 glede na konec leta 2017 spremenila, ker med prvimi 10 največjimi delničarji Petrola sedaj ni več delničarja DUTB, d.d.. Največji posamični delničar s 267.076 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 210.685 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., Splitska banka d.d. – client account - f, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., SOP Ljubljana in Nova KBM d.d.

Na dan 30. 9. 2018 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 542.633 delnic, kar predstavlja 26-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 24.185, kolikor jih je bilo konec leta 2017, znižalo na 23.882 oziroma za 1,25 odstotka do konca septembra 2018.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2018 ni odkupovala. Na dan 30. 9. 2018 je imel Petrol d.d., Ljubljana 24.703 lastnih delnic, oziroma 1,2 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30.9.2018

30.9.2018 31.12.2017
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7%)
Kapitalska družba d.d. s skladi 184.136 (8,8 %) 184.852 (8,8 %)
Republika Slovenija 210.685 (10,1%) 210.685 (10,1%)
Drugi finančni investitorji - domači 274.142 (13,1%) 287.248 (13,8%)
Banke - domače 30.612 (1,5%) 44.210 (2,1%)
Zavarovalnice - domače 25.486 (1,2%) 25.486 (1,2%)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 537.172 (25,7%) 535.905 (25,7%)
Fizične osebe (domače in tuje) 462.648 (22,2%) 441.840 (21,2%)
Lastne delnice 24.703 (1,2%) 24.703 (1,2%)
Ostalo 72.201 (3,5%) 67.517 (3,2%)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petorla D.D., Ljubljana na dan 30.9.2018
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 267.076 12,80 %
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 210.685 10,10%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
SPLITSKA BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - F 100.143 4,80%
VIZIJA HOLDING, K.D.D. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. 63.620 3,05%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
SOP LJUBLJANA 34.496 1,65%
NOVA KBM D.D.. 25.985 1,25%
DUTB, D.D. 25.388 1,22%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 24.236 1,16%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
CGP, D.D. 20.746 0,99%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 18.186 0,87%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 15.032 0,72%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 14.399 0,69%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 14.194 0,68%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 13.366 0,64%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 10.869 0,52%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.202 0,44%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 7.229 0,35%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 5.911 0,28%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 5.755 0,28%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 5.101 0,24%
GOLOB MARKO 5.000 0,24%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODN 4.848 0,23%
KD BALKAN, DELNIŠKI 4.516 0,22%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 3.981 0,19%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 3.893 0,19%
DBS D.D. 3.835 0,18%
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 3.757 0,18%
ČENDAK DEAN 3.240 0,16%
POLUNIN DISCOVERY FUNDS 3.197 0,15%
BAHOVEC D.O.O. 3.020 0,14%
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.993 0,14%
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 2.894 0,14%
GAŠPERLIN IZIDOR 2.865 0,14%
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 2.814 0,13%
JR NALOŽBE D.O.O. 2.635 0,13%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 2.575 0,12%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12%
KAPITALFORENINGEN LAERERNES PENSION INVE 2.442 0,12%
ŽITNIK ROBERT 2.368 0,11%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 2.099 0,10%
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PARA 2.064 0,10%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.567.622 75,14%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji