Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana se v prvih treh mesecih leta 2019 glede na konec leta 2018 ni spremenila. Največji posamični delničar z 266.726 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 210.689 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., SOP Ljubljana in Citibank N.A. - fid.

Na dan 31.3.2019 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 550.355 delnic, kar predstavlja 26,4-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 23.729, kolikor jih je bilo konec leta 2018, znižalo na 23.485 oziroma za 1 odstotek do konca marca 2019.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2019 ni odkupovala. Na dan 31.3.2019 je imel Petrol d.d., Ljubljana 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 31.3.2019

31.3.2019 31.12.2018
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7%)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.992 (8,8 %) 184.136 (8,8 %)
Republika Slovenija 210.689 (10,1%) 210.689 (10,1%)
Drugi finančni investitorji - domači 265.638 (12,7%) 266.666 (12,8%)
Banke - domače 27.415 (1,3%) 30.214 (1,4%)
Zavarovalnice - domače 25.486 (1,2%) 25.486 (1,2%)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 544.134 (26,1%) 543.030 (26,0%)
Fizične osebe (domače in tuje) 466.350 (22,4%) 463.792 (22,2%)
Lastne delnice 30.723 (1,5%) 24.703 (1,2%)
Ostalo 67.358 (3,2%) 73.069 (3,5%)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31.3.2019
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 266.726 12,78 %
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 210.689 10,10%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 109.651 5,26%
VIZIJA HOLDING, K.D.D. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. 63.620 3,05%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
SOP LJUBLJANA 33.512 1,61%
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 28.961 1,39%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
CGP, D.D. 20.746 0,99%
DUTB, D.D. 20.657 0,99%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 17.286 0,83%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 15.777 0,76%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 15.066 0,72%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 14.194 0,68%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 12.702 0,61%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 10.207 0,49%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 7.000 0,34%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 5.911 0,28%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 5.432 0,26%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODN 4.848 0,23%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 4.101 0,20%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 3.893 0,19%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 3.837 0,18%
ČENDAK DEAN 3.240 0,16%
BAHOVEC D.O.O. 3.180 0,15%
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.993 0,14%
GAŠPERLIN IZIDOR 2.992 0,14%
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 2.894 0,14%
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 2.822 0,14%
KD BALKAN, DELNIŠKI 2.731 0,13%
SUBOTIČ TOMAŽ 2.649 0,13%
JR NALOŽBE D.O.O. 2.635 0,13%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 2.575 0,12%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12%
LAERERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSK 2.442 0,12%
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11%
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PARA 2.064 0,10%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD ALTA BALKAN 1.900 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 1.855 0,09%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.568.560 75,18%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji