Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se je v prvih treh mesecih leta 2021 glede na konec leta 2020 nekoliko spremenila. Največji posamični delničar je ob zamenjavi depozitarja v Sloveniji s strani Češkoslovenske Obchodni Bank, A.S. – fid sedaj Clearstream Banking SA – fid z 285.503 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami.  Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o., Perspektiva FT d.o.o., Unicredit Bank Hungary Zrt. – fiduciarni in Nova KBM d.d.

Na dan 31.3.2021 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 566.161 delnic, kar predstavlja 27,1-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 22.220, kolikor jih je bilo konec leta 2020, znižalo na 22.084 oziroma za 0,6 odstotka do konca marca 2021.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2021 ni odkupovala. Na dan 31.3.2021 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.
 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 31. 3. 2021
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

31. 03. 2021 31. 12. 2020
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7 %) 264.516 (12,7 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.181 (8,8 %) 183.181 (8,8 %)
Republika Slovenija 225.699 (10,8 %) 225.699 (10,8 %)
Drugi finančni investitorji - domači 225.878 (10,8 %) 227.660 (11,9 %)
Banke - domače 28.340 (1,4 %) 27.920 (1,3 %)
Zavarovalnice - domače 25.479 (1,2 %) 25.779 (1,2 %)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 563.017 (27,0 %) 565.270 (27,1 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 461.344 (22,1 %) 459.584 (22,0 %)
Lastne delnice 30.723 (1,5 %) 30.723 (1, 5%)
Ostalo 78.124 (3,7 %) 75.969 (3,7 %)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31. 3. 2021
Naziv Št. delnic Delež v %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 285.503 13,68%
SDH, D.D. 264.516 12,68 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 142.159 6,81%
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 71.676 3,44 %
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 65.919 3,16%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74 %
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 30.989 1,49%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 24.775 1,19%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
CGP, D.D. 20.746 0,99 %
SOP LJUBLJANA 17.052 0,82 %
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 12.000 0,58%
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 11.842 0,57%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 9.214 0,44%
ADDIKO BANK D.D. - PENSION FUND 1 - FIDU 8.560 0,41%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 7.022 0,34%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 6.571 0,31%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 6.186 0,30%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 6.150 0,29%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
GAŠPERLIN IZIDOR 4.463 0,21%
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 4.404 0,21%
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 3.720 0,18%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 3.701 0,18 %
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 3.319 0,16%
BAHOVEC D.O.O. 3.220 0,15%
SAWAL D.O.O. 3.200 0,15%
MARLES D.D. 3.057 0,15%
ČENDAK DEAN 2.940 0,14%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 2.617 0,13 %
BUH PAVEL 2.438 0,12 %
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11 %
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 2.032 0,10 %
TINFIN D.O.O. 1.914 0,09%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
PEZDIREC ZVONKO    1.700 0,08%
CDO D.O.O. 1.575 0,08%
REBOL FRANČIŠKA 1.571 0,08%
ZORN OTMAR 1.571 0,08%
EPAKTA, D.O.O. 1.534 0,07%
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 1.520 0,07%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 1.507 0,07%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.586.603 76,05%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič