Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se v prvih treh mesecih leta 2020 glede na konec leta 2019 ni veliko spremenila. Največji posamični delničar z 277.391 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., Citibank N.A. – fid in Nova KBM d.d.

Na dan 31. 3. 2020 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 567.767 delnic, kar predstavlja 27-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 22.632, kolikor jih je bilo konec leta 2019, znižalo na 22.344 oziroma za 1,3 odstotka do konca marca 2020.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2019 ni odkupovala. Na dan 31. 3. 2020 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala. 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 31. 3. 2020
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

31. 3. 2020 31. 12. 2019
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7 %) 264.516 (12,7 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.181 (8,8 %) 183.411 (8,8 %)
Republika Slovenija 225.699 (10,8 %) 225.699 (10,8 %)
Drugi finančni investitorji - domači 241.426 (11,6 %) 245.242 (11,8 %)
Banke - domače 27.223 (1,3 %) 28.707 (1,4 %)
Zavarovalnice - domače 25.779 (1,2 %) 25.779 (1,2 %)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 563.777 (27,0 %) 560.363 (26,8 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 452.013 (21,7 %) 449.100 (21,5 %)
Lastne delnice 30.723 (1,5 %) 30.723 (1, 5%)
Ostalo 71.964 (3,4 %) 72.761 (3,5 %)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31. 3. 2020
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 277.391 13,30 %
SDH, D.D. 264.516 12,68 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 115.608 5,54 %
VIZIJA HOLDING, K.D.D. 71.676 3,44 %
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. 63.620 3,05 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74 %
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 28.961 1,39 %
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25 %
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13 %
SOP LJUBLJANA 22.302 1,07 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 22.173 1,06 %
CGP, D.D. 20.746 0,99 %
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 16.639 0,80 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 15.882 0,76 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 15.746 0,75 %
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 14.278 0,68 %
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44 %
ADDIKO BANK D.D. - PENSION FUND 1 - FIDU 8.315 0,40 %
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 7.700 0,37 %
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 6.571 0,31 %
GOLOB MARKO 6.500 0,31 %
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 6.372 0,31 %
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29 %
DUTB, D. D. 5.657 0,27 %
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODN 4.790 0,23 %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 4.499 0,22 %
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 3.923 0,19 %
GAŠPERLIN IZIDOR 3.676 0,18 %
ČENDAK DEAN 3.240 0,16 %
BAHOVEC D.O.O. 3.180 0,15 %
SAWAL D.O.O. 3.000 0,14 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 2.808 0,13 %
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 2.721 0,13 %
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 2.617 0,13 %
MARLES D.D. 2.590 0,12 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12 %
LAERERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSK 2.442 0,12 %
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 2.371 0,11 %
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 2.301 0,11 %
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.243 0,11 %
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11 %
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 2.077 0,10 %
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10 %
TINFIN D.O.O. 1.914 0,09 %
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09 %
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD ALTA BALKAN 1.900 0,09 %
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.582.724 75,86 %

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji