Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se v letu 2019 glede na konec leta 2018 ni veliko spremenila. Največji posamični delničar z 269.391 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami.  Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., Citibank N.A. – fid in SOP Ljubljana.

Na dan 31.12.2019 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 563.475 delnic, kar predstavlja 27-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 23.729, kolikor jih je bilo konec leta 2018, znižalo na 22.632 oziroma za 4,6 odstotka do konca leta 2019. 

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2019 ni odkupovala. Na dan 31.12.2019 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.
 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 31.12.2019
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

31.12.2019 31.12.2018
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7%)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.411 (8,8 %) 184.136 (8,8 %)
Republika Slovenija 225.699 (10,8%) 210.689 (10,1%)
Drugi finančni investitorji - domači 245.242 (11,8%) 266.666 (12,8%)
Banke - domače 28.707 (1,4%) 30.214 (1,4%)
Zavarovalnice - domače 25.779 (1,2%) 25.486 (1,2%)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 560.363 (26,8%) 543.030 (26,0%)
Fizične osebe (domače in tuje) 449.100 (21,5%) 463.792 (22,2%)
Lastne delnice 30.723 (1,5%) 30.723 (1,5%)
Ostalo 72.761 (3,5%) 67.049 (3,2%)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31.12.2019
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 269.391 12,91 %
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 111.122 5,33%
VIZIJA HOLDING, K.D.D. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. 63.620 3,05%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 28.961 1,39%
SOP LJUBLJANA 27.642 1,32%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 22.173 1,06%
CGP, D.D. 20.746 0,99%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 18.522 0,89%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 16.646 0,80%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 15.633 0,75%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 14.678 0,70%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 10.672 0,51%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 7.270 0,35%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 5.981 0,29%
DUTB, D. D. 5.657 0,27%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 5.101 0,24%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODN 4.848 0,23%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 4.621 0,22%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 4.364 0,21%
GAŠPERLIN IZIDOR 3.527 0,17%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 3.437 0,16%
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 3.294 0,16%
ČENDAK DEAN 3.240 0,16%
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 3.200 0,15%
BAHOVEC D.O.O. 3.180 0,15%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 3.077 0,15%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 2.737 0,13%
JR NALOŽBE D.O.O. 2.635 0,13%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12%
LAERERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSK 2.442 0,12%
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 2.261 0,11%
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.243 0,11%
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
MARLES D.D. 2.026 0,10%
DBS D.D. 1.930 0,09%
TINFIN D.O.O. 1.914 0,09%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.581.262 75,79%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji