Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se v prvih devetih mesecih leta 2020 glede na konec leta 2019 ni veliko spremenila. Največji posamični delničar z 279.556 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., Citibank N.A. – fid in Nova KBM d.d.

Na dan 30. 9. 2020 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 568.137 delnic, kar predstavlja 27,2-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 22.632, kolikor jih je bilo konec leta 2019, znižalo na 22.325 oziroma za 1,4 odstotka do konca septembra 2020.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2020 ni odkupovala. Na dan 30. 9. 2020 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30. 9. 2020
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

30. 9. 2020 31. 12. 2019
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7 %) 264.516 (12,7 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.181 (8,8 %) 183.411 (8,8 %)
Republika Slovenija 225.699 (10,8 %) 225.699 (10,8 %)
Drugi finančni investitorji - domači 229.944 (11,0 %) 245.242 (11,8 %)
Banke - domače 27.673 (1,3 %) 28.707 (1,4 %)
Zavarovalnice - domače 25.779 (1,2 %) 25.779 (1,2 %)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 564.952 (27,1 %) 560.363 (26,8 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 459.589 (22,0 %) 449.100 (21,5 %)
Lastne delnice 30.723 (1,5 %) 30.723 (1, 5%)
Ostalo 74.245 (3,6 %) 72.761 (3,5 %)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30. 9. 2020
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 279.556 13,40 %
SDH, D.D. 264.516 12,68 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 116.603 5,59 %
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 71.676 3,44 %
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 65.349 3,13 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74 %
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 30.161 1,45 %
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25 %
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 22.080 1,06 %
CGP, D.D. 20.746 0,99 %
SOP LJUBLJANA 17.052 0,82 %
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 16.262 0,78 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 15.746 0,75 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 12.064 0,58 %
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 10.169 0,49 %
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44 %
ADDIKO BANK D.D. - PENSION FUND 1 - FIDU 8.315 0,40 %
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 7.871 0,38 %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 7.254 0,35 %
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 7.145 0,34 %
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34 %
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 6.820 0,33 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 6.571 0,31 %
GOLOB MARKO 6.500 0,31 %
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29 %
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 4.811 0,23 %
GAŠPERLIN IZIDOR 3.570 0,17 %
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 3.501 0,17 %
ČENDAK DEAN 3.240 0,16 %
SAWAL D.O.O. 3.200 0,15 %
BAHOVEC D.O.O. 3.180 0,15 %
MARLES D.D. 2.882 0,14 %
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 2.623 0,13 %
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 2.617 0,13 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL GLOBAL FRONTI 2.404 0,12 %
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11 %
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 2.032 0,10 %
BUH PAVEL 1.960 0,09 %
TINFIN D.O.O. 1.914 0,09 %
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09 %
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 1.871 0,09 %
DUTB, D. D. 1.803 0,09 %
PEZDIREC ZVONKO 1.700 0,08 %
CDO D.O.O. 1.575 0,08 %
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.577.118 75,59 %

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji