Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se v letu 2021 glede na konec leta 2020 ni bistveno spremenila. Največji posamični delničar je Clearstream Banking SA – fid z 287.012 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o., Perspektiva FT d.o.o., Unicredit Bank Hungary Zrt. – fiduciarni in Nova KBM d.d.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 572.314 delnic, kar predstavlja 27,4-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 22.220, kolikor jih je bilo konec leta 2020, znižalo na 21.730 oziroma za 2,2 odstotka do konca leta 2021. 

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2021 ni odkupovala. Na dan 31. 12. 2021 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30. 12. 2021
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

31. 12. 2021 31. 12. 2020
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 182.543 (8,7%) 183.181 (8,8 %)
Republika Slovenija 225.699 (10,8 %) 225.699 (10,8 %)
Drugi finančni investitorji - domači 218.818  (10,5%) 227.660 (11,9 %)
Banke - domače 28.415  (1,4%) 27.920 (1,3 %)
Zavarovalnice - domače 25.479 (1,2 %) 25.779 (1,2 %)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 568.942 (27,3%) 565.270 (27,1 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 459.646 (22,0%) 459.584 (22,0 %)
Lastne delnice 30.723 (1,5 %) 30.723 (1, 5%)
Ostalo 81.520 (3,9%) 75.969 (3,7 %)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30. 12. 2021
Naziv Št. delnic Delež v %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 287.012 13,76%
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 142.159 6,81%
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 66.572 3,19%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 30.989 1,49%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR 22.528 1,08%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 20.989 1,01%
CGP, D.D. 20.746 0,99%
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 13.403 0,64%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 8.448 0,40%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 7.413 0,36%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 6.706 0,32%
OTP BANKA D.D. - UCITS CLIENT ACCOUNT 6.638 0,32%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 6.571 0,31%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 6.500 0,31%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
SOP LJUBLJANA 6.202 0,30%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 5.589 0,27%
GAŠPERLIN IZIDOR 4.610 0,22%
MARLES D.D. 4.146 0,20%
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 3.855 0,18%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 3.800 0,18%
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 3.710 0,18%
BAHOVEC D.O.O. 3.220 0,15%
SAWAL D.O.O. 3.200 0,15%
SKRINJICA D.O.O. 2.670 0,13%
BUH PAVEL 2.438 0,12%
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 2.030 0,10%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 1.979 0,09%
CDO D.O.O. 1.930 0,09%
ZORN OTMAR 1.921 0,09%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) 1.877 0,09%
REBOL FRANČIŠKA 1.571 0,08%
SAPPHIR D.O.O. 1.547 0,07%
EPAKTA, D.O.O. 1.534 0,07%
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 1.520 0,07%
KRAGELJ IGOR 1.478 0,07%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.587.413 76,09%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič