Predstavitev skupine Petrol

Videti prihodnost, še preden se zgodi, je odlika vseh, ki jo želijo graditi. Prav jasna vizija je najbolj zaslužna, da je Petrol postal največje slovensko podjetje po prihodkih in največja slovenska energetska družba.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, ena največjih slovenskih trgovskih družb ter vodilni ponudnik naftnih derivatov, plina in ostalih energentov v Sloveniji ter pomemben regijski partner na trgih JVE.

Skupino Petrol poleg matične družbe Petrol d.d., Ljubljana sestavlja še 38 odvisnih družb in 6 skupaj obvladovanih in pridruženih družb. Osrednje dejavnosti skupine Petrol so goriva in derivati, trgovsko blago in storitve ter energija in rešitve.

Osrednja razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Matična družba in nekatere odvisne družbe pokrivajo več spektrov poslovanja, od prodaje goriv in derivatov do prodaje energije in rešitev, druge pa so usmerjene na ožji krog poslovnih področij. Ponudba celovitih energetskih rešitev je konkurenčna prednost skupine Petrol.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5025796000
Davčna številka: SI80267432
Šifra dejavnosti: 47.301
Telefon: 01 47 14 232
Elektronska pošta: podpora.strankam[at]petrol.si

Družba ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, izdano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 323-30/2020-7, z dne 3. 4. 2020.

Transakcijski računi
UniCredit Banka Slovenija d.d. BACXSI22: SI5629000-0101824249
Nova  Ljubljanska banka, d.d. LJBASI2X: SI5602923-0020267126
SKB banka, d.d. Ljubljana SKBASI2X: SI5603100-1005316539
Nova KBM, d.d. KBMASI2X: SI5604515-0000225742
Količinska prodaja goriv in derivatov (v mio ton): 3,3
Prihodki od prodaje (v mrd EUR): 5,3
Čisti poslovni izid (v mio EUR): 92,8
Kapital (v mio EUR): 618,6
Število zaposlenih (31/12-23)*: 3.108
Število delničarjev (31/12-23): 21.404
Število bencinskih servisov v Sloveniji (31/-12-22): 318
Ocenjeni tržni delež (po št. BS) v Sloveniji (v %): 58

*Petrol d.d., Ljubljana + bencinski servisi v upravljanju v Sloveniji

Pomembnejši podatki za leto 2023 - skupina Petrol:
Količinska prodaja goriv in derivatov (v mio ton): 3,8
Prihodki od prodaje (v mrd EUR): 6,9
Čisti poslovni izid (v mio EUR): 136,6
EBITDA/prilagojeni kosmati poslovni izid (v %): 40,9
Neto dolg/kapital: 0,50
Kapital (v mio EUR): 923,0
Število zaposlenih (31/12-23): 5.945
Število bencinskih servisov (31/12-22): 594

Pomembnejše dejavnosti

Viri, s katerimi skupina Petrol ustvarja prihodek:

Goriva in derivati

S svojo vizijo navdihujemo tudi druge in jim vsak dan zagotavljamo vso potrebno energijo, da se pogumno odpravijo na dolg lov za svojimi sanjami. Zato trgovanje z gorivi in derivati ostaja naša osnovna dejavnost in z njim v Sloveniji dosegamo vodilni tržni delež. S pripojitvijo družbe Crodux derivati dva pa smo postali drugi največji ponudnik še na Hrvaškem.

Trgovsko blago in storitve

Sposobnost zaznati najtišje želje in vztrajno zadovoljevati potrebe kupcev zahteva ogromno posluha. Z dobro prepoznavnimi izdelčnimi in storitvenimi blagovnimi znamkami (Petrol klub, Fresh, Hip Shop, Tip Stop, Petrol travel, eShop), ki pokrivajo vse od servisov, avtopralnic in rezervnih delov do hrane in kave, smo vaš zanesljiv sopotnik na poti.

Energija in rešitve

Okolje nam je od nekdaj vir navdiha in odgovornosti. Energija in rešitve skupine Petrol obsegajo prodajo zemeljskega plina in električne energije ter energetske in industrijske rešitve. Še posebej smo usmerjeni v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in mobilnost. S tem krepimo naš položaj v energetski tranziciji.