Predstavitev skupine Petrol

Videti prihodnost, še preden se zgodi, je odlika vseh, ki jo želijo graditi. Prav jasna vizija je najbolj zaslužna, da je Petrol postal največje slovensko podjetje po prihodkih in največja slovenska energetska družba.

Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka.

Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu. Razpolaga z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi blagovnimi znamkami (npr. Petrol klub, Fresh, Hip-Shop, Tip Stop, Petrol travel, eShop). Družbo odlikujeta tudi močan tržni in finančni položaj. Razvejana in sodobna maloprodajna mreža je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5025796000
Davčna številka: SI80267432
Šifra dejavnosti: 47.301
Telefon: 01 47 14 232
Elektronska pošta: podpora.strankam[at]petrol.si

Družba ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, izdano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 323-30/2020-7, z dne 3. 4. 2020.

Transakcijski računi
Nova  Ljubljanska banka, d.d. LJBASI2X: SI5602923-0020267126
SKB banka, d.d. Ljubljana SKBASI2X: SI5603100-1005316539
Nova KBM, d.d. KBMASI2X: SI5604515-0000225742
UniCredit Banka Slovenija d.d. BACXSI22: SI5629000-0101824249
Sberbank banka, d.d. SABRSI2X: SI5630000-0180001190
Količinska prodaja goriv in derivatov (v mio ton): 3,5
Prihodki od prodaje (v mrd EUR): 7,3
Čisti poslovni izid (v mio EUR): 19,4
Kapital (v mio EUR): 598,0
Število zaposlenih (31/12-22)*: 3.165
Število delničarjev (31/12-22): 21.203
Število bencinskih servisov v Sloveniji (31/-12-22): 318
Ocenjeni tržni delež (po št. BS) v Sloveniji (v %): 56

*Petrol d.d., Ljubljana + bencinski servisi v upravljanju v Sloveniji

Pomembnejši podatki za leto 2022 - skupina Petrol:
Količinska prodaja goriv in derivatov (v mio ton): 4,1
Prihodki od prodaje (v mrd EUR): 9,5
Čisti poslovni izid (v mio EUR): -2,7
EBITDA/prilagojeni kosmati poslovni izid (v %): 24,5
Neto dolg/kapital: 0,60
Kapital (v mio EUR): 860,2
Število zaposlenih (31/12-22): 6.224
Število bencinskih servisov (31/12-22): 594

Pomembnejše dejavnosti

Viri, s katerimi družba Petrol ustvarja prihodek:

Prodaja proizvodov iz nafte

S svojo vizijo navdihujemo tudi druge in jim vsak dan zagotavljamo vso potrebno energijo, da se pogumno odpravijo na dolg lov za svojimi sanjami. Zato trgovanje z naftnimi proizvodi ostaja naša osnovna dejavnost in z njim v Sloveniji dosegamo vodilni tržni delež.

Prodaja trgovskega blaga

Sposobnost zaznati najtišje želje in vztrajno zadovoljevati potrebe kupcev zahteva ogromno posluha. Z dobro prepoznavnimi izdelčnimi in storitvenimi blagovnimi znamkami (Petrol klub, Fresh, Hip Shop, Tip Stop, Petrol travel, eShop), ki pokrivajo vse od servisov, avtopralnic in rezervnih delov do hrane in kave, smo vaš zanesljiv sopotnik na cesti življenja.

Prodaja plina

V vsaki zamisli se skriva priložnost za rast. Poslovno vizijo pospešeno uresničujemo z gradnjo in širitvijo mreže oskrbe z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom, s katerim ogrevamo marsikatero gospodinjstvo in gospodarsko družbo ter poganjamo čedalje več osebnih in gospodarskih vozil. Da skupaj z nami rastete tudi vi.

Oskrba z električno energijo

Energijo svoje vizije radi širimo. Zato gospodinjstvom ter malim in srednje velikim poslovnim odjemalcem nudimo celovito energetsko oskrbo. Področje električne energije je v mestu v portfelju Petrolovih dejavnosti dobilo v letu 2001, ko je smiselno nadgradilo obstoječo ponudbo energentov in Petrol umestilo med ponudnik celovite energetske oskrbe.

Energetski in okoljski sistemi

Okolje nam je od nekdaj vir navdiha in odgovornosti. Energetski in okoljski sistemi skupine Petrol obsegajo distribucijo zemeljskega plina, daljinsko ogrevanje, okoljske rešitve, energetske rešitve in proizvodnjo elektrike. Še posebej smo usmerjeni v energetsko učinkovite rešitve in naravi prijaznejše storitve.