Finančni koledar

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2021
Predviden datum Zadeva
4.3. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2020, predloga uporabe bilančnega dobička
5.3. (pet) Javna objava Letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja
5.3. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila 2020 in uporabo bilančnega dobička
8.4. (čet) Skupščina: obravnavanje Letnega poročila za leto 2020 in uporaba bilančnega dobička
8.4. (čet) Javna objava sklepov skupščine
20.5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
21.5. (pet) Javna objava trimesečnega poročila o poslovanju
5.8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
6.8. (pet) Izplačilo dividend
26.8. (čet) Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju

27.8. (pet)

Javna objava polletnega poročila o poslovanju
18.11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
19.11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
16.12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2022
17.12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2022

Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije, skladno z veljavno zakonodajo.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji