Finančni koledar

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2020
Predviden datum Zadeva
12. 3. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2019, predloga uporabe bilančnega dobička
13. 3. (pet) Javna objava Letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja
13. 3. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila 2019 in uporabo bilančnega dobička / sklic preklican dne 3.4.2020 zaradi pandemije
21. 5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
22. 5. (pet) Javna objava trimesečnega poročila o poslovanju
19. 6. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila 2019 in uporabo bilančnega dobička
23. 7. (čet) Skupščina: obravnavanje Letnega poročila za leto 2019 in uporabe bilančnega dobička
23. 7. (čet) Javna objava sklepov skupščine
6. 8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
7. 8. (čet) Izplačilo dividend

27. 8. (čet)

Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
28. 8. (pet) Javna objava polletnega poročila o poslovanju
19. 11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
20. 11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
17. 12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2021
18. 12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2021

Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije, skladno z veljavno zakonodajo.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji