Finančni koledar

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2022
 
Predviden datum Zadeva
16. 2. – 17. 3. Tiho obdobje
17. 3. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2021, predloga uporabe bilančnega dobička
18. 3. (pet) Javna objava letnega poročila z mnenjem revizorja
18. 3. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila 2021 in uporabe bilančnega dobička
21. 4. (čet) Skupščina: obravnavanje Letnega poročila za leto 2021 in uporabe
bilančnega dobička
21. 4. (čet) Javna objava sklepov skupščine
21. 4. – 19. 5. Tiho obdobje
19. 5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
20. 5. (pet) Javna objava trimesečnega poročila o poslovanju
27. 7. – 25. 8. Tiho obdobje
4. 8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
5. 8. (pet) Izplačilo dividend
25. 8. (čet) Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
26. 8. (pet) Javna objava polletnega poročila o poslovanju
12. 10. – 10. 11. Tiho obdobje
10. 11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
11. 11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
16. 11. – 15. 12. Tiho obdobje
15. 12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za
leto 2023
16. 12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2023

Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije, skladno z veljavno zakonodajo.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič