Finančni koledar

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2019
Predviden datum Zadeva
7. 3. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2018, predloga uporabe bilančnega dobička
8. 3. (pet) Javna objava letnega poročila z mnenjem revizorja
11. 3. (pon) Sklic 29. seje skupščine
18. 4. (čet) 29. seja skupščine: obravnava Letnega poročila za leto 2018 in uporabe bilančnega dobička
18. 4. (čet) Javna objava sklepov 29. seje skupščine
16. 5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
17. 5. (pet) Javna objava trimesečnega poročila
8. 8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
9. 8. (pet) Izplačilo dividend
29. 8. (čet) Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
30. 8. (pet) Javna objava polletnega poročila
14. 11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
15. 11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila
12. 12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2020
13. 12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2020

Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije, skladno z veljavno zakonodajo.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji