Finančni koledar - sprememba 11.4.2021

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2021
 
Predviden datum Zadeva
18.3. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2020, predloga uporabe bilančnega dobička
19.3. (pet) Javna objava Letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja
19.3. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila 2020 in uporabo bilančnega dobička
21.4. - 21.5.2021 Tiho obdobje
22.4. (čet) Skupščina: obravnavanje Letnega poročila za leto 2020 in uporaba
bilančnega dobička
22.4. (čet) Javna objava sklepov skupščine
22.4. (čet) Seja NS: konstitutivna seja
20.5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
21.5. (pet) Javna objava trimesečnega poročila o poslovanju
27.7. – 27.8.2021 Tiho obdobje
5.8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
6.8. (pet) Izplačilo dividend
26.8. (čet) Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
27.8. (pet) Javna objava polletnega poročila o poslovanju
20.10. – 17.12.2021 Tiho obdobje
18.11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
19.11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
16.12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za
leto 2022
17.12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2022

Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije, skladno z veljavno zakonodajo.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič