Finančni koledar

Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2023
 
Predviden datum Zadeva
28. 12. 2022 - 22. 1. 2023  Tiho Obdobje 
23. 1. (pon) Skupščina družbe Petrol d.d., Ljubljana
23. 1. (pon) Javna objava sklepov skupščine
26. 1. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2023
27. 1. (pet) Javna objava Poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2023
15. 2. – 16. 3. Tiho obdobje
17. 3. (pet) Objava nerevidiranih izkazov za leto 2022
13. 4. (čet) Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2022, predloga uporabe bilančnega dobička
14. 4. (pet) Javna objava letnega poročila z mnenjem revizorja
14. 4. (pet) Sklic skupščine za obravnavanje Letnega poročila za leto 2022 in uporabe bilančnega dobička
19. 4. – 17.5. Tiho obdobje
18. 5. (čet) Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
18. 5. (čet) Javna objava trimesečnega poročila o poslovanju
18. 5. (čet) Skupščina: obravnavanje Letnega poročila za leto 2022 in uporabe bilančnega dobička
18. 5. (čet) Javna objava sklepov skupščine
26. 7. – 24. 8. Tiho obdobje
3. 8. (čet) Presečni datum za izplačilo dividend
4. 8. (pet) Izplačilo dividend
24. 8. (čet) Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
25. 8. (pet) Javna objava polletnega poročila o poslovanju
11. 10. – 9. 11. Tiho obdobje
9. 11. (čet) Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
10. 11. (pet) Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
15. 11. – 14. 12. Tiho obdobje
14. 12. (čet) Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2024
15. 12. (pet) Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto 2024

Tiha obdobja so obdobja pred javnimi objavami podatkov o poslovanju. V tihih obdobjih Petrol d.d., Ljubljana ne posreduje informacij o poslovanju.

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič