Okoljske storitve

V številkah

4

koncesije imamo za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda

2

industrijski čistilni napravi upravljamo

70

milijonov m3 pitne vode nadzorovano prečrpamo v letu 2018

Petrol ima z okoljskimi storitvami bogate izkušnje in odlične rezultate.

Bogate izkušnje

Aktualno

  • S pametnimi rešitvami do učinkovitega upravljanja z vodo

    Pravica do zdrave in varne pitne vode je temeljna pravica vsakega človeka, zato z vodo pametno in učinkovito upravljamo. Vodilo razvoja družbe Petrol je celovita energetska oskrba, s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornem ravnanju z viri.

    Več