Okoljske storitve

V številkah

4

koncesije imamo za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda

3

industrijske čistilne naprave upravljamo

49

malih komunalnih čistilnih naprav upravljamo na lokacijah Petrolovih prodajnih mest

2

2 mio m3 čiščene in ponovno rabe očiščene industrijske vode

Skrbimo za sonaravno upravljanje vodnega kroga.

Aktualno