Okoljske storitve

V številkah

4

koncesije imamo za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda

2

industrijski čistilni napravi upravljamo

70

milijonov m3 pitne vode optimiziramo proizvodnjo in distribucijo

Skrbimo za sonaravno upravljanje vodnega kroga.

Aktualno