Okoljske storitve

V številkah

4

koncesije imamo za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda

2

industrijski čistilni napravi upravljamo

70

milijonov m3 pitne vode nadzorovano prečrpamo v letu 2018

Petrol ima z okoljskimi storitvami bogate izkušnje in odlične rezultate.

Bogate izkušnje

Aktualno