Čiščenje industrijskih odpadnih voda

V Petrolu upravljamo s tremi industrijskimi čistilnimi napravami, in sicer Paloma, Vevče in Petišovci.

Industrijska odpadna voda nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti. Vsebuje lahko težje biorazgradljive snovi in biološko nerazgradljive snovi, ki jih je potrebno odstraniti, preden jih vrnemo nazaj v okolje. Za čiščenje industrijskih odpadnih voda se postavljajo vedno strožje zahteve. Naj gre za nove zakonske zahteve ali za spremembe, ki jih narekuje obrat, vedno sledimo konceptom in tehnikam postopkov, ki zagotavljajo kar se da visoko fleksibilnost čistilnih naprav.

V letu 2020 smo očistili 1,7 mio m3 industrijskih odpadnih vod. V industrijskem kompleksu v Štorah smo čistili in ponovno rabili očiščeno industrijsko vodo v količini 2 mio m3.