Čiščenje industrijskih odpadnih voda

V Petrolu poleg komunalnih čistilnih naprav operativno vodimo in vzdržujemo tudi industrijske čistilne naprave. Vrsto let redno vzdržujemo in vodimo proces čiščenja odpadne vode v industrijski čistilni napravi Papirnica Vevče, od začetka leta 2016 pa operativno vodimo in vzdržujemo tudi industrijsko čistilno napravo v Palomi.

Industrijska odpadna voda nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti. Vsebuje lahko težje biorazgradljive snovi in biološko nerazgradljive snovi, ki jih je potrebno odstraniti, preden jih vrnemo nazaj v okolje. Za čiščenje industrijskih odpadnih voda se postavljajo vedno strožje zahteve. Naj gre za nove zakonske zahteve ali za spremembe, ki jih narekuje obrat, vedno sledimo konceptom in tehnikam postopkov, ki zagotavljajo kar se da visoko fleksibilnost čistilnih naprav.

V letu 2018 smo očistili 1,8 mio m3 industrijskih odpadnih vod. V industrijskem kompleksu v Štorah smo čistili in ponovno rabili očiščeno industrijsko vodo v količini 18,4 mio m3.