Energetske storitve

Energetske storitve v številkah

V 292

stavbah pogodbeno zagotavljamo prihranke rabe energije

80+

lokacij z elektro polnilnicami upravljamo v letu 2018

V 15

sistemih skrbimo za učinkovito razsvetljavo

Petrol prevzame vsa tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta, zagotovi finančna sredstva za izvedbo ukrepov in naročniku dobavlja energijo ter ob tem jamči energetske prihranke.

Petrolove celovite energetske rešitve na ključ

Aktualno

 • Na Konferenci komunalnega gospodarstva razpravljali o učinkovitem upravljanju z vodo

  Varna oskrba z zdravo pitno vodo. Učinkovito upravljanje z vodo. Komunalne storitve skozi čas. Vrednost vode. Vse to in še več so teme, o katerih se je razpravljalo na Konferenci komunalnega gospodarstva v Podčetrtku, ki je potekala med 19. in 20. septembrom. Med soustvarjalci konference je bil tudi Petrol, s svojimi energetskimi in okoljskimi rešitvami. Predstavili so, kako pomagajo mestom pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, kako vidijo vodni krog in v katerih delih lahko pomagajo s svojimi inovativnimi rešitvami. Ena od tem, katere so se dotaknili, pa je bila tudi informacijska varnost in kritična infrastruktura.

  Več
 • Z energetskimi prenovami v Kranju na novo zaživelo 22 stavb

  Mestna občina Kranj je pred dobrim letom dni podpisala pogodbo s konzorcijem družb Petrol, Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne Kranj, s katerim je bilo sklenjeno javno – zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti Mestne občine Kranj. 10. septembra 2019 so bili predstavljeni že prvi rezultati energetskih prenov, in sicer v prostorih Osnovne šole Helene Puhar v Kranju. S tem projektom je občina zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 1.321 ton letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 65.000 dreves oziroma 150 ha gozda. Letni zajamčeni prihranek tako znaša približno 400.000 evrov.

  Več
 • Petrol in občina Izola podpisala koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje izolske javne razsvetljave

  Janez Grošelj, direktor področja Energetski in okoljski sistemi v Petrolu, ter župan občine Izola Danilo Markočič sta v sredo, 28. avgusta 2019, podpisala koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje javne razsvetljave v občini Izola. S tem projektom bo občina svoje javne površine osvetljevala na energetsko učinkovit način in na letni ravni prihranila vsaj 802 MWh električne energije. S tem bo prihranila 425.060,00 kg CO2 letno, ki bi jo prečistilo 20.308 dreves.

  Več
 • Trajnostna ali ekonomična oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje? Zakaj ne oboje?

  Čista in trajnostna oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje je tema letošnje mednarodne konference Slovenskega združenja za energetiko (SZE), ki poteka od 31. marca do 2. aprila  v Portorožu.

  Več
 • Globalni trendi v energetiki

  Januarja leta 2014 je Evropska komisija sprejela ambiciozno zastavljene podnebne in energetske cilje do leta 2030, ki naj bi zagotavljali konkurenčno, varno in nizkoogljično gospodarstvo.

  Več