Prenova kotlovnic in vgradnja SPTE

Soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE) je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toplotno in električno energijo na najbolj učinkovit način.

Sočasna izraba goriva za pridobivanje toplotne in električne energije omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe, ne da bi bilo treba spreminjati proizvodne procese. Zaradi izkoriščanja nastale toplotne energije v procesu soproizvodnje dosegajo soproizvodne naprave izredno visoke celokupne izkoristke - med 85 in 90 %. SPTE je edini generator toplotne energije, ki se v svoji življenjski dobi izplača in investitorju dolgoročno zmanjšuje stroške ogrevanja. Za optimalno oskrbo s toploto pri nekaterih odjemalcih izvedemo sočasno prenovo kotlovnic in vgradnjo SPTE.

Prenova kotlovnic