Skupina Petrol na dan 31. 03. 2024

Matična družba
Skupaj obvladovane družbe
Pridružene družbe