Matična družba
Skupaj obvladovane družbe
Pridružene družbe