Skupina Petrol na dan 31. 12. 2020

Matična družba
Skupaj obvladovane družbe
Pridružene družbe