Vjetroelektrane Glunča d.o.o.

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Tomislav Benković

Dejavnost družbe

V februarju 2016 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža  družbe  Vjetroelektrane  Glunča  d.o.o.  iz  Šibenika.  Dejavnost  družbe  je  proizvodnja električne energije. Družba je lastnica vetrnega parka z močjo 20,7 MW na območju Šibenika.  
 
V letu 2022 je realizirala 4,7 mio EUR prihodkov od prodaje in čisti poslovni izid v višini 0,9 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 12,7 mio EUR.

Kontakt

Vjetroelektrane Glunča d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb