Vjetroelektrane Glunča d.o.o.

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Tomislav Benković

Dejavnost družbe

V februarju 2016 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 100-odstotnega poslovnega deleža družbe Vjetroelektrane Glunča d.o.o. iz Šibenika. Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije. Družba je lastnica vetrnega parka z močjo 20,7 MW na območju Šibenika. V letu 2021 je realizirala 5,2 mio EUR prihodkov od prodaje in čisti poslovni izid v višini 1,4 mio EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 11,8 mio EUR.

Kontakt

Vjetroelektrane Glunča d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb