Petrol Geo d.o.o.

Petrol Geo opravlja dejavnosti proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Štefan Hozjan

Dejavnost družbe

Družba Petrol Geo d.o.o. je bila ustanovljena julija 2018. Oktobra 2018 je bila iz družbe Petrol Geoterm d.o.o. v družbo Petrol Geo d.o.o. oddeljena dejavnost rudarskih del vrtanja ter remontov plinskih in naftnih vrtin s proizvodnjo zemeljskega plina in nafte. V decembru 2018 se je družba Petrol Geoterm d.o.o. pripojila k družbi Petrol d.d., Ljubljana, (dejavnost proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah). 

Družba Petrol Geo d.o.o. je v letu 2021 ustvarila prihodke od prodaje v višini 3,4 mio EUR, kar je 2,1 mio EUR več kot leto prej. V letu 2021 je poslovni izid iz poslovanja znašal 2,2 mio EUR, kar je 2,4 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid leta 2021 je bil 1,3 mio EUR, kar je 1,9 mio EUR več kot leto prej. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 2,2 mio EUR.

Kontakt

Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov d.o.o.

Mlinska ulica 5D, 9220 Lendava