Petrol Geo d.o.o.

Petrol Geo opravlja dejavnosti proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Štefan Hozjan

Dejavnost družbe

Družba Petrol Geo d.o.o. je bila ustanovljena julija 2018. Oktobra 2018 je bila iz družbe Petrol Geoterm  d.o.o.  v  družbo  Petrol  Geo  d.o.o.  oddeljena  dejavnost  rudarskih  del  vrtanja,  ter remontov plinskih in naftnih vrtin s proizvodnjo zemeljskega plina in nafte. V decembru 2018 se  je  družba  Petrol  Geoterm  d.o.o.  pripojila  k  družbi  Petrol  d.d.,  Ljubljana,  (dejavnost proizvodnje  toplote  iz  geotermalnih  vrtin  ter  upravljanje  in  razvoj  sistemov  daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah).  
 
Družba Petrol Geo d.o.o. je v letu 2022 ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,0 mio EUR, kar je 0,6 mio EUR več kot leto prej. V letu 2022 je poslovni izid iz poslovanja znašal 2,4 mio EUR, kar je 0,2 mio EUR več kot v letu 2021. Čisti poslovni izid leta 2022 je bil 1,8 mio EUR, kar je 0,5 mio EUR več kot leto prej. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 4,0 mio EUR.

Kontakt

Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov d.o.o.

Mlinska ulica 5D, 9220 Lendava