Petrol Geo d.o.o.

Petrol Geo opravlja dejavnosti proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Matej Prkič

Dejavnost družbe

Družba Petrol Geo d.o.o. je bila ustanovljena julija 2018. Oktobra 2018 je bila iz družbe Petrol Geoterm d.o.o. v družbo Petrol Geo d.o.o. oddeljena dejavnost rudarskih del vrtanja in remontov plinskih in naftnih vrtin s proizvodnjo zemeljskega plina in nafte. V decembru 2018 se je družba Petrol Geoterm d.o.o. pripojila k družbi Petrol d.d., Ljubljana (dejavnost proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah). Družba Petrol Geo d.o.o. je v letu 2019 ustvarila prihodke od prodaje v višini 1,6 mio EUR in poslovni izid iz poslovanja v višini -64,1 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2019 je znašal -156,2 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 1,5 mio EUR.

Kontakt

Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov d.o.o.

Mlinska ulica 5D, 9220 Lendava