Petrol Geo d.o.o.

Petrol Geo opravlja dejavnosti proizvodnje toplote iz geotermalnih vrtin ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temelji na geotermalnih vrtinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Štefan Hozjan (direktor), Borut Bizjak (prokurist)

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe so storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina.

Družba Petrol Geo d.o.o. je v letu 2023 ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 2,1 mio EUR. V letu 2023 je poslovni izid iz poslovanja znašal 1,1 mio EUR, kar je 0,5 mio EUR manj kot v letu 2022. Glavni razlog za nižje prihodke je padec borznih cen. Čisti poslovni izid leta 2023 je zanašal 0,9 mio EUR, kar je 0,2 mio EUR manj kot leto prej. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 4,2 mio EUR.

 

Kontakt

Petrol Geo d.o.o.

Mlinska ulica 5D, 9220 Lendava