Petrol-OTI-Terminal L.L.C

Osnovna dejavnost družbe je trgovina s proizvodi iz nafte na območju Kosova.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Anton Figek

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je decembra 2020 zaključila transakcijo, s katero je drugemu družbeniku prodala svoj delež v družbi Petrol OTI Slovenija L.L.C. in tako izstopila iz lastniške strukture  družbe.  Družba  Petrol  d.d.,  Ljubljana,  je  od  družbe  Petrol  OTI  Slovenija  L.L.C. odkupila 100-odstotni delež v družbi Petrol-OTI-Terminal L.L.C.  
 
Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 8,6 mio EUR.

Kontakt

Petrol-OTI-Terminal L.L.C

Fushë Kosovë, Zona Industriale