Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H.  se  ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.  
 
V letu 2022 je družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. prodala 143,6 tisoč ton goriv in derivatov. V letu 2022 je družba ustvarila 160,3 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 101,3 mio  EUR  več  kot  v  letu  2021.  Čisti poslovni  izid  družbe  Petrol  Trade  Handelsgesellschaft m.b.H. je v letu 2022 znašal 895,2 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 2,5 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien