Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav. 

V letu 2021 je družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. kupila in prodala 102,4 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP. V letu 2021 je družba ustvarila 59,0 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 34 odstotkov več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe Petrol Trade 
Handelsgesellschaft, m.b.H. je v letu 2021 znašal 438,8 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 2,0 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien