Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H.

Družba Petrol Trade Handelsges.m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Marko Malgaj (direktor), Tomaž Slavec (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov na avstrijskem trgu in trgih sosednjih držav.

V letu 2023 je družba Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. prodala 133,8 tisoč ton goriv in derivatov. S tem je ustvarila 112,4 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 30 odstotkov manj kot v letu 2022. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 0,6 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe Petrol-Trade Handelsgesellschaft m.b.H. je v letu 2023 znašal 1,4 mio EUR, kar je 53 odstotkov več kot leta 2022. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 2,9 mio EUR.

Kontakt

PETROL-TRADE Handelsgesellschaft.m.b.H

Elisabethstraße 10/4, A-1010 Wien