Skupina Petrol Zagreb

Skupina Petrol Zagreb se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Simona Kostrevc (predsednica uprave matične družbe)

Dejavnost skupine

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Petrol javna rasvjeta d.o.o. in 75-odstotna lastnica družbe Adria-Plin d.o.o. Skupina Petrol Zagreb se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo goriv in derivatov, trgovskega blaga in storitev ter energije in rešitev.

V letu 2023 je skupina Petrol Zagreb prodala 1.120,9 tisoč ton goriv in derivatov, kar je 8 odstotkov manj kot v letu 2022, in 152,4 mio EUR trgovskega blaga in storitev. V letu 2023 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 1.179,1 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 21 odstotkov manj kot v letu 2022. Skupina Petrol Zagreb je v letu 2023 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 28,0 mio EUR, kar je 30,0 mio EUR več kot v letu 2022. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2023 znašal 19,9 mio EUR, kar je 24,2 mio EUR več kot v letu 2022. Ob koncu leta 2023 je imela skupina Petrol Zagreb 202 bencinska servisa. Kapital skupine je 31. decembra 2023 znašal 261,6 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Zagreb

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb