Skupina Petrol Zagreb

Petrol d.o.o. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boris Antolovič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Petrol javna rasvjeta d.o.o. in 75-odstotna lastnica družbe Adria-Plin d.o.o., ki jo je pridobila z nakupom pravic in sredstev družbe Crodux Plin d.o.o. V septembru 2019 je skupina Petrol Zagreb v družbi Crodux Plin d.o.o. prevzela del poslovanja, povezan z utekočinjenim naftnim plinom, januarja 2020 pa še poslovanje z električno energijo. Skupina Petrol Zagreb se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev ter dobavo ostalih energentov na Hrvaškem. V letu 2021 je skupina Petrol Zagreb prodala 726,0 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2020. V letu 2021 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 563,3 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 48 odstotkov več kot v letu 2020. 502,5 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 60,8 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Skupina je v letu 2021 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 29,7 mio EU, kar je 2,4 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid skupine v letu 2021 je znašal 22,8 mio EUR, kar je 1,6 mio EUR več kot v letu 2020. Ob koncu leta 2021 je skupina Petrol Zagreb imela 109 bencinskih servisov.

Kapital skupine je 31. decembra 2021 znašal 208,3 mio EUR.

Kontakt

Skupina Petrol Zagreb

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb