Skupina Petrol Zagreb

Petrol d.o.o. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Simona Kostrevc

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Petrol javna rasvjeta d.o.o. in 75-odstotna lastnica družbe Adria-Plin d.o.o., ki jo je pridobila z nakupom pravic in sredstev družbe Crodux Plin d.o.o. V septembru 2019 je družba Petrol d.o.o. od družbe Crodux Plin d.o.o. odkupila del poslovanja,  povezan  z  utekočinjenim  naftnim  plinom,  januarja  2020  pa  še  poslovanje  z električno energijo. V  oktobru 2021  je  Petrol  d.d.,  Ljubljana, po  izpolnitvi  odložnih pogojev zaključil  nakup  100-odstotnega  poslovnega  deleža  v  družbi  Crodux  derivati  dva  d.o.o.  S prevzemom družbe  Crodux derivati dva d.o.o.  je skupina Petrol  na  Hrvaškem pridobila 93 bencinskih servisov. Skupina Petrol Zagreb se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo goriv in derivatov, trgovskega blaga in storitev ter energije in rešitev.  
 
2. novembra 2022 je bila družba Crodux derivati dva d.o.o. pripojena v Petrol d.o.o.
 
V letu 2022 je skupina Petrol Zagreb prodala 1.228,9 tisoč ton goriv in derivatov, kar je 41 odstotkov več kot v letu 2021. V letu 2022 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 1.488,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 102 odstotka več kot v letu 2021. 1.507,9 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo goriv in derivatov, 136,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev ter 35,8 mio EUR z energijo in rešitvami. Skupina Petrol Zagreb je v letu 2022 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 0,3 mio EUR, kar je 30,3 mio EUR manj kot v letu 2021. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2022 znašal -4,3 mio EUR, kar je 24,8 mio  EUR  manj  kot  v  letu  2021.  Ob  koncu  leta  2022  je  skupina  Petrol  Zagreb  imela  202 bencinska servisa. Kapital skupine je 31. decembra 2022 znašal 243,9 mio EUR.

Kontakt

Skupina Petrol Zagreb

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb