Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in plina na območju Črne gore.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Jaka Hrastnik

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na območju Črne gore. Družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. je nastala, ko se je v juliju 2012 družba Petrol Crna Gora d.o.o. Cetinje, pravno-formalno pripojila k družbi Petrol Bonus, d.o.o. S pripojitvijo je nastalo novo podjetje z imenom Petrol Crna Gora MNE d.o.o. V letu 2020 je družba prodala 40,7 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 9 odstotkov manj kot v letu 2019. V letu 2020 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. skupno ustvarila 24,0 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov manj kot leta 2019. Razlog so predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija (več o vplivih pandemije v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020). Od tega je 19,7 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 4,3 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2020 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 537,6 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal 454,5 tisoč EUR. Ob koncu leta 2020 je družba Petrol Crna Gora MNE d o.o. imela 15 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 20,4 mio EUR.

Kontakt

Petrol Črna Gora MNE d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 19, 81000 Podgorica