Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in plina na območju Črne gore.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tadej Zorjan (od 01.06.2021)

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na območju Črne gore. Družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. je nastala, ko se je v juliju 2012 družba Petrol Crna Gora d.o.o. Cetinje pravno-formalno pripojila k družbi Petrol Bonus, d.o.o. S pripojitvijo je nastalo novo podjetje z imenom Petrol Crna Gora MNE d.o.o. V letu 2021 je družba prodala 53,6 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 32 odstotkov več kot v letu 2020. V letu 2021 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. skupno ustvarila 40,4 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 68 odstotkov več kot leta 2020. Od tega je 34,9 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 5,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2021 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,8 mio EUR, kar je 1,3 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 1,2 mio EUR, kar je 0,8 mio EUR več kot v letu 2020. Ob koncu leta 2021 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. imela 15 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 21,5 mio EUR.

Kontakt

Petrol Črna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br. 2, 81000 Podgorica, Črna Gora