Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in plina na območju Črne gore.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Dean Krivec

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na območju Črne gore. Družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. je nastala, ko se je v juliju 2012 družba Petrol Crna Gora d.o.o. Cetinje pravno-formalno pripojila k družbi Petrol Bonus d.o.o. S pripojitvijo je nastalo novo podjetje z imenom Petrol Crna Gora MNE d.o.o. V letu 2018 je družba prodala 43,5 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 21 odstotkov več kot v letu 2017. V letu 2018 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. skupno ustvarila 54,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 26 odstotkov več kot leto prej, od tega je 51,9 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 2,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2018 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,4 mio EUR, kar je na nivoju leta 2017. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2018 znašal 1,3 mio EUR, kar je 1 odstotek več kot v letu 2017. Ob koncu leta 2018 je imela družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. 11 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 22,0 mio EUR.

Kontakt

Petrol Črna Gora MNE d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 19, 81000 Podgorica