Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in plina na območju Črne gore.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tadej Zorjan

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev v Črni gori. Družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. je nastala, ko se je v juliju 2012 družba Petrol Crna Gora d.o.o.  Cetinje pravno-formalno  pripojila  k  družbi  Petrol  Bonus,  d.o.o.  S  pripojitvijo  je nastalo novo podjetje z imenom Petrol Crna Gora MNE d.o.o.  
 
Količinska prodaja goriv in derivatov je v letu 2022 znašala 50,5 tisoč ton, kar je 6 odstotkov manj kot v letu 2021. V letu 2021 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. skupno ustvarila 75,4 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 87 odstotkov več kot leta 2021. Od tega je 58,1 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo goriv in derivatov ter 6,5 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2022 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 2,0 mio EUR, kar je 0,2 mio EUR več kot v letu 2021. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 1,7 mio EUR, kar je 0,5 mio EUR več kot v letu 2021. Ob koncu leta 2022 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. imela 15 bencinskih servisov. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 23,2 mio EUR.

Kontakt

Petrol Črna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br. 2, 81000 Podgorica, Črna Gora