Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in plina na območju Črne gore.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tadej Zorjan (direktor), Bojana Lukić (prokurist)

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev v Črni gori. 
 
Količinska prodaja goriv in derivatov je v letu 2023 znašala 52,3 tisoč ton, kar je 4 odstotke več kot v letu 2022. V letu 2023 je družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. ustvarila 63,1 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 16 odstotkov manj kot leta 2022. Družba je v letu 2023 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,9 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 1,6 mio EUR. Ob koncu leta 2023 je imela družba Petrol Crna Gora MNE d.o.o. 15 bencinskih servisov. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 24,9 mio EUR.

Kontakt

Petrol Črna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br. 2, 81000 Podgorica, Črna Gora