Skupina Atet

Skupina se ukvarja z dajanjem lahkih motornih vozil v najem in zakup.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tomaž Novak (direktor matične družbe), Samo Ošina (direktor matične družbe)

Dejavnost družbe

V decembru 2019 je družba Petrol d.d., Ljubljana, postala lastnica 72,96-odstotnega poslovnega deleža družbe Atet d.o.o. 12. januarja 2023 je družba Petrol d.d., Ljubljana, prevzela še 23,04 odstotka poslovnega deleža družbe in postala njen 96-odstotni lastnik (100 odstotkov glasovalnih pravic). Njena osnovna dejavnost je dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (kratkoročni najem vozil, izvajanje prevozov z voznikom in podporne storitve mobilnosti). Družba Atet d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Atet Mobility Zagreb d.o.o.

V letu 2023 je skupina Atet ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 4,0 mio EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2023 znašal 169,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 162,9 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 2,7 mio EUR.

Kontakt

Atet d.o.o.

Devova ulica 6A, 1000 Ljubljana