IG Energetski sistemi d.o.o.

Najpomembnejša naložba družbe IG energetski sistemi d.o.o. (IGES) je 25-odstotni delež v GEN-EL d.o.o.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Barbara Jama Živalič

Dejavnost družbe

Najpomembnejša naložba družbe IG Energetski sistemi d.o.o. (IGES) je bil 25-odstotni delež v družbi GEN-EL d.o.o. V skladu s sprejeto strategijo družbe Petrol d.d., Ljubljana, je bila 22. junija 2016 podpisana pogodba o prodaji 50-dstotnega poslovnega deleža, ki  ga je imela odvisna družba IGES d.o.o. v družbi GEN-I, d.o.o. Kupec je bila družba GEN-EL d.o.o. za kupnino v višini 45,1 mio EUR. Transakcija je bila zaključena v dveh delih. Prvi del transakcije je bil realiziran v letu 2016, drugi del pa v maju 2018.

Kontakt

IG Energetski sistemi d.o.o.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana