E 3, d.o.o.

Družba je ključni dobavitelj električne energije na Primorskem. Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba    Jože Smolič

Dejavnost družbe

V januarju 2021 je Petrol d.d., Ljubljana, po izpolnitvi odložnih pogojev zaključil nakup 100-odstotnega  poslovnega  deleža  v  družbi  E  3,  d.o.o.  Družba  je  ključni  dobavitelj  električne energije na Primorskem. Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo.  
 
V letu 2022 je družba E 3, d.o.o., prodala 1.477 GWh električne energije ter 7,4 GWh toplotne energije. V letu 2022 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 211,8 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal -2,3 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 12,2 mio EUR.

Kontakt

E 3, d.o.o.

Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica