E 3, d.o.o.

Družba je ključni dobavitelj električne energije na Primorskem. Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Jože Smolič (direktor), Miloš Protić (prokurist)

Dejavnost družbe

Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo.

V letu 2023 je družba E 3, d.o.o. prodala 1,2 TWh električne energije in 7,4 tisoč MWh toplotne energije ter proizvedla 2,7 tisoč MWh električne energije. V letu 2023 je ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 177,5 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 11,8 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 10,3 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 22,9 mio EUR.

Kontakt

E 3, d.o.o.

Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica