E 3, d.o.o.

Družba je ključni dobavitelj električne energije na Primorskem. Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Darko Pahor

Dejavnost družbe

V januarju 2021 je Petrol d.d., Ljubljana, po izpolnitvi odložnih pogojev zaključil nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi E 3, d.o.o. Družba je ključni dobavitelj električne energije na Primorskem. Glavne dejavnosti družbe so dobava električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti, vezane na učinkovito rabo energije, ter oskrba s paro in vročo vodo. V letu 2021 je družba E 3, d.o.o. prodala 1.694 GWh električne energije ter 11,0 GWh toplotne energije. V letu 2021 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 125,1 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 579,3 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 15,8 mio EUR.

Kontakt

E 3, d.o.o.

Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica