Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavni dejavnosti družbe sta veleprodaja in maloprodaja tekočih in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. V letu 2019 je družba prodala 228,2 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 6 odstotkov več kot v letu 2018. V letu 2019 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo ustvarila 260,2 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 1 odstotek manj kot v letu 2018, od tega je 235,0 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 12,5 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2019 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 6,5 mio EUR, kar je 3,6 mio EUR več kot v letu 2018. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 6,0 mio EUR, kar je 3,0 mio EUR več kot v letu 2018. Ob koncu leta 2019 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo imela 42 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 60,4 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo