Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavni dejavnosti družbe sta veleprodaja in maloprodaja tekočih in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider (do 31. julija 2018), Gregor Žnidaršič (od 1. avgusta 2018)

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. V letu 2018 je družba prodala 216,0 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 7 odstotkov manj kot v letu 2017. V letu 2018 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. ustvarila 264,1 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 18 odstotkov več kot v letu 2017, od tega je 220,9 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 9,3 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2018 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 2,8 mio EUR, kar je 32 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2018 znašal 3,0 mio EUR, kar je 2 odstotka več kot v letu 2017. Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je imela konec leta 2018 40 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 54,7 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo