Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavni dejavnosti družbe sta veleprodaja in maloprodaja tekočih in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. V letu 2020 je družba prodala 190,1 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 17 odstotkov manj kot v letu 2019. V letu 2020 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, ustvarila 102,2 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 39 odstotkov manj kot v letu 2019. Razlog so predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija (več o vplivih pandemije v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020). V Bosni in Hercegovini so se cene proizvodov iz nafte oblikovale prosto po tržnih pogojih, razen v času od 9. aprila 2020 do 20. avgusta 2020, ko so bile zaradi pandemije kalkulativne marže za pogonska goriva omejene (maloprodajna marža do največ 0,128 EUR/liter in veleprodajna marža do največ 0,031 EUR/liter). 92,8 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 9,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2020 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 5,3 mio EUR, kar je 1,1 mio EUR manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal 5,1 mio EUR, kar je 850,5 tisoč EUR manj kot v letu 2019. Ob koncu leta 2020 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo imela 42 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 65,6 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo