Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič

Dejavnost družbe


Glavna dejavnost družbe je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine.

V letu 2022 je družba prodala 191,5 tisoč ton goriv in derivatov, kar je 1 odstotek več kot v letu 2021. V letu 2022 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo ustvarila 236,0 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 75 odstotkov več kot v letu 2021. 208,6 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo goriv in derivatov ter 11,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2022 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 4,6 mio EUR, kar je 1,4 mio EUR več kot v letu 2021. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 3,8 mio EUR, kar je 0,3 mio EUR več kot v letu 2021. Ob koncu leta 2022 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo imela 42 bencinskih servisov. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 72,9 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company, d.o.o.

Džemala Bijedića 202, 71210 Ilidža, Sarajevo