Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. V letu 2021 je družba prodala 190,2 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je na ravni leta 2020. V letu 2021 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, ustvarila 140,3 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 21 odstotkov manj kot v letu 2020. V Bosni in Hercegovini so se cene proizvodov iz nafte oblikovale prosto po tržnih pogojih do 3. aprila 2021, ko so bile zaradi pandemije kalkulativne marže za pogonska goriva omejene (maloprodajna marža do največ 0,128 EUR/liter in veleprodajna marža do največ 0,031 EUR/liter). Omejitev marže še vedno traja. 129,6 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 10,7 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2021 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 3,2 mio EUR, kar je 2,1 mio EUR manj kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 3,5 mio EUR, kar je 1,6 mio EUR manj kot v letu 2020. Ob koncu leta 2021 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo imela 42 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 69,1 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo