Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

Glavna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič (direktor), Bojan Košir (prokurist)

Dejavnost družbe

Glavna dejavnost družbe je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. 
 
V letu 2023 je družba prodala 181,1 tisoč ton goriv in derivatov, kar je 5 odstotkov manj kot v letu 2022. V letu 2023 je družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo ustvarila 170,6 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci oz. 31 odstotkov manj kot v letu 2022. Družba je v letu 2023 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 3,2 mio EUR, kar je 0,7 mio EUR manj kot v letu 2022. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 3,3 mio EUR, kar je 0,5 mio EUR manj kot v letu 2022. Ob koncu leta 2023 je imela družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 42 bencinskih servisov. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 76,3 mio EUR.

Kontakt

Petrol BH Oil Company, d.o.o.

Džemala Bijedića 202, 71210 Ilidža, Sarajevo