Petrol Bucharest ROM S.R.L.

Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Rade Ristić

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v decembru 2014 ustanovila družbo Petrol Bucharest ROM S.R.L. Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.  
 
Družba je v letu 2022 ustvarila 66,8 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 15,9 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal -69 tisoč EUR.

Kontakt

Petrol Bucharest ROM S.R.L

Bdul. Tudor Vladimirescu 22 B, Sectorul 5, Bucuresti