Petrol Bucharest ROM S.R.L.

Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Koželjnik

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v decembru 2014 ustanovila družbo Petrol Bucharest ROM S.R.L. Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije. Družba je v letu 2018 ustvarila 114,2 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2018 znašal 5,7 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal -102,2 tisoč EUR.

Kontakt

Petrol Bucharest ROM S.R.L

Bdul. Tudor Vladimirescu 22 B, Sectorul 5, Bucuresti