Petrol Bucharest ROM S.R.L.

Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič (od 23. julija 2020), Aleš Koželjnik (do 23. julija 2020)

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d. Ljubljana, je v decembru 2014 ustanovila družbo Petrol Bucharest ROM, S.R.L. Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije. Družba je v letu 2020 ustvarila 80,9 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 5,2 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal -89,5 tisoč EUR.

Kontakt

Petrol Bucharest ROM S.R.L

Bdul. Tudor Vladimirescu 22 B, Sectorul 5, Bucuresti