Petrol Bucharest ROM S.R.L.

Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v decembru 2014 ustanovila družbo Petrol Bucharest ROM S.R.L. Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije. Družba je v letu 2019 ustvarila 69,0 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 3,0 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal -96,3 tisoč EUR.

Kontakt

Petrol Bucharest ROM S.R.L

Bdul. Tudor Vladimirescu 22 B, Sectorul 5, Bucuresti