Petrol Bucharest ROM S.R.L.

Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič (od 23. julija 2020)

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v decembru 2014 ustanovila družbo Petrol Bucharest ROM S.R.L. Dejavnost družbe je trgovanje, proizvodnja, prenos in distribucija električne energije. Družba je v letu 2021 ustvarila 64,5 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 3,3 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal -84,8 tisoč EUR.

Kontakt

Petrol Bucharest ROM S.R.L

Bdul. Tudor Vladimirescu 22 B, Sectorul 5, Bucuresti