Soenergetika d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Ažman (direktor)

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je soproizvodnja toplotne in električne energije. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 179,9 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2023, ki pripada skupini Petrol, je znašal 44,9 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 1,3 mio EUR.

Kontakt

Soenergetika d.o.o.

Stara cesta 3, 4000 Kranj