Soenergetika d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Ažman

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 691,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2019, ki pripada skupini Petrol, je znašal 172,9 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 1,8 mio EUR.

Kontakt

Soenergetika d.o.o.

Stara cesta 3, 4000 Kranj