Soenergetika d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Ažman

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je soproizvodnja toplotne in električne energije . Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 3,7 mio EUR. Čisti poslovni izid leta 2022, ki pripada skupini Petrol, je znašal 0,9 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 4,9 mio EUR.

Kontakt

Soenergetika d.o.o.

Stara cesta 3, 4000 Kranj