Soenergetika d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Ažman

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 457,9 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2021, ki pripada skupini Petrol, je znašal 114,5 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 1,6 mio EUR.

Kontakt

Soenergetika d.o.o.

Stara cesta 3, 4000 Kranj