Petrol energetika Dooel Skopje

Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Rade Ristić (direktor), Brigita Cvelbar (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba je v letu 2023 ustvarila 14,5 tisoč EUR prihodkov iz pogodb s kupci. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 1,0 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 0,1 mio EUR.

Kontakt

Skupina Petrol

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana