Petrol energetika Dooel Skopje

Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič (od 21. julija 2020)

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v oktobru 2010 ustanovila družbo Petrol-Energetika DOOEL Skopje. Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo. Družba ima veljavno licenco za opravljanje dejavnosti trgovine z električno energijo. Družba je v letu 2021 ustvarila 355,6 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 1,7 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 111,1 tisoč EUR.

Kontakt

Skupina Petrol

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana