Petrol energetika Dooel Skopje

Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v oktobru 2010 ustanovila družbo Petrol-Energetika DOOEL Skopje. Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo. Družba ima veljavno licenco za opravljanje dejavnosti trgovine z električno energijo.  
 
Družba je v letu 2022 ustvarila 13,3 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 7,1 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 118,1 tisoč EUR. 

Kontakt

Skupina Petrol

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana