Petrol energetika Dooel Skopje

Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Zupančič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v oktobru 2010 ustanovila družbo Petrol-Energetika DOOEL Skopje. Dejavnost družbe je trgovanje z električno energijo. Družba ima veljavno licenco za opravljanje dejavnosti trgovine z električno energijo. Družba je v letu 2019 ustvarila 12,2 mio EUR prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 1,2 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 107,6 tisoč EUR.

Kontakt

Skupina Petrol

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana