Geoenergo d.o.o.

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Miha Valentinčič

Dejavnost družbe

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. V letu 2018 je družba prodala 813,0 ton nafte in plinskega kondenzata ter 166,6 tisoč MWh zemeljskega plina. Z družbo Ascent Slovenia Limited ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o izvajanju skupnih operacij na področju razvoja plinsko-naftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi. Čisti poslovni izid družbe v letu 2018 je znašal 224,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2018, ki pripada skupini Petrol, je znašal 112,0 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 280,6 tisoč EUR.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o.

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva