Geoenergo d.o.o.

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Verena Zidar, Peter Hrastar

Dejavnost družbe

Družba  je  nosilec  koncesijskih  pravic  za  izkoriščanje  mineralnih  surovin,  surove  nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. Čisti poslovni izid družbe v letu 2022 je znašal -299,4 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2022, ki pripada skupini Petrol, je znašal -149,7 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 178,2 tisoč EUR.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o.

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva