Geoenergo d.o.o.

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Verena Zidar (od 02.04.2021), Andrej Bergant (od 05.08.2021)

Dejavnost družbe

Družba  je  nosilec  koncesijskih  pravic  za  izkoriščanje  mineralnih  surovin,  surove  nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. Čisti poslovni izid družbe v letu 2021 je znašal 626,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2021, ki pripada skupini Petrol, je znašal 313,3 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 923,5 tisoč EUR.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o.

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva