Geoenergo d.o.o.

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Matej Prkič

Dejavnost družbe

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. V letu 2019 je družba prodala 488,5 ton nafte in plinskega kondenzata ter 81,8 tisoč MWh zemeljskega plina. Z družbo Ascent Slovenia Limited ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o izvajanju skupnih operacij na področju razvoja plinsko-naftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi. Čisti poslovni izid družbe v letu 2019 je znašal 39,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2019, ki pripada skupini Petrol, je znašal 19,5 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 319,6 tisoč EUR.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o.

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva