Geoenergo d.o.o. - V STEČAJU

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Tanja Praprotnik – stečajna upraviteljica

Dejavnost družbe

Družba  je  nosilec  koncesijskih  pravic  za  izkoriščanje  mineralnih  surovin,  surove  nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. Čisti poslovni izid družbe v letu 2022 je znašal -299,4 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2022, ki pripada skupini Petrol, je znašal -149,7 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 178,2 tisoč EUR. Družba je od dne 19. januar 2024 v stečaju.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o. - V STEČAJU

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva