Geoenergo d.o.o.

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Borut Bizjak, Matej Prkič (od 4. septembra 2020), Miha Valentinčič (do 1. junija 2020)

Dejavnost družbe

Družba je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije. V letu 2020 je družba prodala 385,3 tone nafte in plinskega kondenzata ter 5.284,1 tisoč m3 zemeljskega plina. Z družbo Ascent Slovenia Limited ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o izvajanju skupnih operacij na področju razvoja plinsko-naftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi. Čisti poslovni izid družbe v letu 2020 je znašal -22,8 tisoč EUR. Čisti poslovni izid leta 2020, ki pripada skupini Petrol, je znašal -11,4 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 296,8 tisoč EUR.

Kontakt

Geoenergo, d.o.o.

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - Lendva