Beogas d.o.o.

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in gradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah: Čukarica, Palilula in Voždovac, od avgusta 2015 v Pećincih ter od junija 2018 v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd, ima v lasti 462,1 km plinovodnega omrežja in 11.900 aktivnih priključkov. V letu 2020 je družba prodala 322,8 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 3 odstotke več kot leto prej. Družba je v letu 2020 ustvarila prihodke od prodaje v višini 11,7 mio EUR, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2019. V letu 2020 je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,8 mio EUR, kar je 1,0 mio EUR več kot v letu 2019. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal 1,6 mio EUR, kar je 854,1 tisoč EUR več kot v letu 2019.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 19,4 mio EUR.

Kontakt

Beogas

Patrijarha Dimitrija 12v, 11000 Beograd, Rakovica