Beogas d.o.o. Beograd

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba Beogas d.o.o. Beograd se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in gradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah: Čukarica, Palilula in Voždovac, od avgusta 2015 v Pećincih ter od junija 2018 v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd ima v lasti 482,1 km plinovodnega omrežja in 12.695 aktivnih priključkov. V letu 2021 je družba prodala 359,5 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 11 odstotkov več kot leto prej. Družba je v letu 2021 ustvarila prihodke od prodaje v višini 12,8 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2020. V letu 2021 je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 2,4 mio EUR, kar je 0,6 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 2,0 mio EUR, kar je 0,4 mio EUR več kot v letu 2020.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 21,4 mio EUR.

Kontakt

Beogas

Patrijarha Dimitrija 12v, 11000 Beograd, Rakovica