Beogas d.o.o. Beograd

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba  Beogas  d.o.o.  Beograd  se  ukvarja  s  financiranjem,  projektiranjem  in  gradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah Čukarica, Palilula in Voždovac, od avgusta 2015 v Pećincih ter od junija 2018 v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd ima v lasti 516,3 km plinovodnega omrežja in 13.464 aktivnih priključkov.  
 
V letu 2022 je družba prodala 362,6 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 1 odstotek več kot leto prej. Družba je v letu 2022 ustvarila prihodke od prodaje v višini 13,6 mio EUR, kar je 6 odstotkov več kot v letu 2021. V letu 2022 je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,2 mio EUR, kar je 1,2 mio EUR manj kot v letu 2021. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022  znašal 1,1 mio EUR, kar je 0,9 mio EUR manj kot v letu 2021. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 22,5 mio EUR.

Kontakt

Beogas

Patrijarha Dimitrija 12v, 11000 Beograd, Rakovica