Beogas d.o.o. Beograd

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider (direktor), Aleš Gruden (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba  Beogas  d.o.o.  Beograd  se  ukvarja  s  financiranjem,  projektiranjem  in  gradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah Čukarica, Palilula in Voždovac ter v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd ima v lasti 525,4 km plinovodnega omrežja in 14.181 aktivnih priključkov.
   
V letu 2023 je družba prodala 378,1 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 5 odstotkov več kot leto prej. Družba je v letu 2023 ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 17,1 mio EUR, oz. 25 odstotkov več kot v letu 2022. V letu 2023 je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,2 mio EUR, kar je na ravni leta 2022. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 1,2 mio EUR, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2022. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 23,7 mio EUR.

Kontakt

Beogas d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 88-90, 11070 Novi Beograd, Srbija