Beogas d.o.o.

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba Beogas d.o.o. se ukvarja s financiranjem, projektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda ter opravlja dejavnost distribucije zemeljskega plina v beograjskih občinah: Čukarica, Palilula in Voždovac, od avgusta 2015 v Pećincih ter od junija 2018 v Bački Topoli. Družba Beogas d.o.o. Beograd ima v lasti 435,9 km plinovodnega omrežja in 11.320 aktivnih priključkov. V letu 2019 je družba prodala 313,3 tisoč MWh zemeljskega plina, kar je 19 odstotkov več kot leto prej. Družba je v letu 2019 ustvarila prihodke od prodaje v višini 11,0 mio EUR, kar je 24 odstotkov več kot v letu 2018. V letu 2019 je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 800,0 tisoč EUR, kar je 26 odstotkov manj kot v letu 2018. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 744,4 tisoč EUR, kar je 26 odstotkov manj kot v letu 2018.

Družbi Beogas Invest d.o.o. in Domingas d.o.o. sta bili aprila 2019 pripojeni k družbi Beogas AD Beograd.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 17,9 mio EUR.

Kontakt

Beogas

Patrijarha Dimitrija 12v, 11000 Beograd, Rakovica