Skupina Petrol Beograd

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider (direktor), Miljko Vlačić (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba  Petrol  d.o.o.,  Beograd,  je  v  letu  2020  postala  100-odstotna  lastnica  družb  Petrol Lumennis PB JO d.o.o. Beograd in Petrol Lumennis VS d.o.o. Beograd ter v letu 2021 100-odstotna lastnica družb Petrol Lumennis ZA JO d.o.o., Petrol Lumennis ŠI JO d.o.o., Petrol KU  2021  d.o.o. ter  Petrol  Lumennis  KI  JO  d.o.o.,  ki  se  v  Srbiji  ukvarjajo  s  projekti javne razsvetljave. Osnovna dejavnost družbe Petrol d.o.o., Beograd, je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev v Srbiji.  
 
Količinska prodaja goriv in derivatov je v letu 2022 znašala 112,8 tisoč ton, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2021. V letu 2022 je skupina Petrol Beograd ustvarila 132,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 80 odstotkov več kot v letu 2021. 125,5 mio EUR prihodkov od prodaje je skupina ustvarila s prodajo goriv in derivatov ter 4,5 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2022 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 4,2 mio EUR, kar
je 0,6 mio EUR več kot v letu 2021. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 3,2 mio EUR, kar  je na  ravni  leta 2021.  Ob  koncu leta 2022  je  skupina Petrol Beograd  imela 17 bencinskih servisov. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 35,4 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Omladinskih brigada 88-90, 11070 Novi Beograd, Srbija