Skupina Petrol Beograd

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider, Miljko Vlačić (od 26.10.2021 dalje)

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o., Beograd, je v letu 2020 postala 100-odstotna lastnica družb Petrol LUMENNIS PB JO d.o.o. Beograd in Petrol LUMENNIS VS d.o.o. Beograd ter v letu 2021 100-odstotna lastnica družb Petrol LUMENNIS ZA JO d.o.o., Petrol LUMENNIS ŠI JO d.o.o. ter Petrol KU 2021 d.o.o., ki se v Srbiji ukvarjajo s projekti javne razsvetljave. Osnovna dejavnost družbe Petrol d.o.o., Beograd, je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev v Srbiji. Količinska prodaja proizvodov iz nafte in UNP je v letu 2021 znašala 107,5 tisoč ton, kar je 24 odstotkov več kot v letu 2020. V letu 2021 je skupina Petrol Beograd ustvarila 73,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 23 odstotkov manj kot v letu 2020. 68,3 mio EUR prihodkov od prodaje je skupina ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 5,3 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Družba je v letu 2021 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 3,6 mio EUR, kar je 0,8 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 3,2 mio EUR, kar je 1,0 mio EUR več kot leto prej. Ob koncu leta 2021 je skupina Petrol Beograd imela 16 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 32,3 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Omladinskih brigada 88-90, 11070 Novi Beograd, Srbija