Skupina Petrol Beograd

Osnovna dejavnost skupine je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider (direktor matične družbe), Miljko Vlačić (prokurist matične družbe)

Družba Petrol d.o.o., Beograd, je v letu 2020 postala 100-odstotna lastnica družb Petrol Lumennis PB JO d.o.o. Beograd in Petrol Lumennis VS d.o.o. Beograd ter v letu 2021 100-odstotna lastnica družb Petrol Lumennis ZA JO d.o.o., Petrol Lumennis ŠI JO d.o.o., Petrol KU 2021 d.o.o. ter Petrol Lumennis KI JO d.o.o., ki se v Srbiji ukvarjajo s projekti javne razsvetljave. Osnovna dejavnost skupine Petrol Beograd je prodaja goriv in derivatov ter trgovskega blaga in storitev v Srbiji.

Količinska prodaja goriv in derivatov je v letu 2023 znašala 109,2 tisoč ton, kar je 3 odstotke manj kot v letu 2022. V letu 2023 je skupina Petrol Beograd ustvarila 108,9 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 18 odstotkov manj, kot v letu 2022. Skupina je v letu 2023 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 3,9 mio EUR, kar je na nivoju leta 2022. Čisti poslovni izid skupine je v letu 2023 znašal 3,5 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot v letu 2022. Ob koncu leta 2023 je imela skupina Petrol Beograd 17 bencinskih servisov. Kapital skupine je 31. decembra 2023 znašal 38,0 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Omladinskih brigada 88-90, 11070 Novi Beograd, Srbija