PETROL POWER D.O.O.

PETROL POWER D.O.O. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Weiss (od 26. novembra 2020), Suvad Bajrić (do 26. novembra 2020)

Dejavnost družbe

S pripojitvijo družbe IG Investicijski inženiring d.o.o., družbi Petrol d.d., Ljubljana, je družba Intrade energija d.o.o., Sarajevo, postala odvisna družba Petrola, d.d., Ljubljana. V januarju 2020 se je družba preimenovala v Petrol Power d.o.o. Družba se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije. V letu 2020 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 602,1 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal -175,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal -174,6 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal -1,7 mio EUR.

Kontakt

PETROL POWER D.O.O.

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo