PETROL POWER D.O.O.

PETROL POWER D.O.O. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Weiss

Dejavnost družbe

S pripojitvijo družbe IG Investicijski inženiring d.o.o. družbi Petrol d.d., Ljubljana, je družba Intrade energija d.o.o., Sarajevo, postala odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana. V januarju 2020 se  je družba preimenovala v Petrol Power d.o.o. Družba se  ukvarja s  proizvodnjo in distribucijo električne energije.  
 
V letu 2022 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 824,8 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal -36,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal -36,6 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal -1,9 mio EUR.

Kontakt

PETROL POWER D.O.O.

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo