PETROL POWER D.O.O.

PETROL POWER D.O.O. se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Weiss (direktor), Borut Bizjak (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije. 

V letu 2023 je družba ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 2,6 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal 1,4 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, pa je bil 1,4 mio EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal –0,6 mio EUR.

Kontakt

PETROL POWER D.O.O.

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo