Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Aleš Weiss

Dejavnost družbe

Družbi Petrol d.d., Ljubljana, in Eling inžinjering d.o.o., Teslić, sta v septembru 2015 ustanovili družbo Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić. Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.  
 
V letu 2022 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 735,6 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal 371 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 297 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 7,2 mio EUR.

Kontakt

Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Branka Radičevića br. 1, 74270 Teslić