Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider (do 31. julija 2018), Gregor Žnidaršič (od 1. avgusta 2018)

Dejavnost družbe

Družbi Petrol d.d., Ljubljana, in Eling – Inžinjering d.o.o. Teslić sta v septembru 2015 ustanovili družbo Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić. Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije. V letu 2018 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 637,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2018 znašal 72,8 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 58,3 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 6,3 mio EUR.

Kontakt

Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Branka Radičevića br. 1, 74270 Teslić