Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Gregor Žnidaršič

Dejavnost družbe

Družbi Petrol d.d., Ljubljana, in Eling-Inžinjering d.o.o. Teslić sta v septembru 2015 ustanovili družbo Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić. Dejavnost družbe je proizvodnja električne energije. V letu 2019 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 967,7 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 741,5 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 593,2 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 7,0 mio EUR.

Kontakt

Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić

Branka Radičevića br. 1, 74270 Teslić