Skupina Petrol LPG

Družba se na srbskem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Miljko Vlačić (direktor), Uroš Buder (prokurist), Borut Sočič (prokurist)

Dejavnost družbe

Družba Petrol  LPG d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe  Tigar  Petrol d.o.o. Družbi se  na srbskem trgu ukvarjata s prodajo UNP. V njeni 100-odstotni lasti je tudi družba Petrol LPG HIB d.o.o., ki se ukvarja s prodajo UNP na trgu Bosne in Hercegovine.   

V letu 2023 je skupina Petrol LPG prodala 50,8 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 10 odstotkov manj kot v letu 2022. V letu 2023 je skupina Petrol LPG realizirala 33,1 mio EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 32 odstotkov manj kot leto prej. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2023 znašal –0,8 mio EUR, kar je 2,1 mio EUR manj kot v letu 2022. Čisti poslovni izid leta 2023 je znašal –0,7 mio EUR, kar je 1,9 mio EUR manj kot v letu 2022. Kapital skupine je 31. decembra 2023 znašal 10,9 mio EUR.

Kontakt

Petrol LPG d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 88-90, 11070 Novi Beograd, Srbija