Skupina Petrol LPG

Družba se na srbskem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Miljko Vlačić, Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba  Petrol  LPG  d.o.o.,  ki  je  bila  ustanovljena  februarja  2013,  je  100-odstotna  lastnica  družbe Tigar Petrol d.o.o. Družbi se na srbskem trgu ukvarjata s prodajo UNP. V juliju 2016 je bila ustanovljena družba Petrol  LPG HIB  d.o.o., ki  je  prav tako  v 100-odstotni lasti  družbe Petrol LPG d.o.o. Družba se ukvarja s prodajo UNP na trgu Bosne in Hercegovine.  
 
V letu 2022 je skupina Petrol LPG prodala 61,9 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je  13 odstotkov manj kot v letu 2021. V letu 2022 je skupina Petrol LPG realizirala 48,5 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot leto prej. Poslovni izid iz poslovanja je v letu  2022 znašal 1,4 mio EUR, kar je 1,2 mio EUR več kot v letu 2021. Čisti poslovni izid leta 2022 je znašal 1,1 mio EUR, kar je 1,3 mio EUR več kot v letu 2021. Kapital skupine je 31. decembra 2022 znašal 11,7 mio EUR.

Kontakt

Petrol LPG d.o.o. Beograd

Patrijarha Dimitrija 12v, 11090 Beograd