Skupina Petrol LPG

Družba se na srbskem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider, Miljko Vlačić

Dejavnost družbe

Družba Petrol LPG d.o.o., ki je bila ustanovljena februarja 2013, je 100-odstotna lastnica družbe Tigar Petrol d.o.o. Družbi se na srbskem trgu ukvarjata s prodajo UNP. V juliju 2016 je bila ustanovljena družba Petrol LPG HIB d.o.o., ki je prav tako v 100-odstotni lasti družbe Petrol LPG d.o.o. Družba se ukvarja s prodajo UNP na trgu Bosne in Hercegovine.

V letu 2021 je skupina Petrol LPG prodala 69,7 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 11 odstotkov manj kot v letu 2020. V letu 2021 je skupina Petrol LPG realizirala 42,4 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 9 odstotkov manj kot leto prej. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2021 znašal 0,2 mio EUR, kar je 1,6 mio EUR manj kot v letu 2020. Čisti poslovni izid leta 2021 je znašal 0,2 mio EUR, kar je 1,7 mio EUR manj kot v letu 2020.

Kapital skupine je 31. decembra 2021 znašal 10,3 mio EUR.

Kontakt

Petrol LPG d.o.o. Beograd

Patrijarha Dimitrija 12v, 11090 Beograd