Celovite energetske rešitve

Skupina Petrol odjemalcem s področja industrije, javnega sektorja in drugim subjektom nudi tržno konkurenčen model celostnega energetskega upravljanja v tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu, ki združuje izvajanje celostnih energetskih storitev. Naše energetske rešitve zajemajo energetsko prenovo objektov, ogrevanje in hlajenje ter razsvetljavo.

Energetska prenova objektov poteka po principu javno-zasebnega partnerstva oziroma energetskega pogodbeništva. V Sloveniji se izvaja energetska obnova javnih stavb v večjem obsegu. V Petrolu pri tem aktivno sodelujemo in izvajamo ukrepe za znižanje rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo v več občinah.

Pogodbe so ločene za:

  • celovite energetske prenove, ki obsegajo prenovo celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektroenergetskih sistemov v objektu ter izvedbo drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti,
  • tehnološke energetske sanacije zgradb, ki obsegajo izvedbo posamičnih ukrepov ali skupine ukrepov na ovoju stavbe ter strojnih in elektroenergetskih sistemov v objektu za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Energetsko prenavljamo osnovne šole, vrtce, športne dvorane, notranje bazene, objekte, namenjene kulturnim dejavnostim, in poslovne objekte. Posebne izzive nam predstavljajo objekti, ki so pod varstvom kulturne dediščine ali avtorskih pravic arhitekta.
Po načelu energetskega pogodbeništva Petrol (na nekaterih projektih skupaj s konzorcijskimi partnerji) v energetske prenove vloži najmanj 50,1 odstotka potrebnih sredstev. Za upravičene stroške so pridobljena nepovratna kohezijska sredstva (40 odstotkov), ostalo prispeva javni partner. Pri vseh stavbah, kjer smo izvedli celovito energetsko sanacijo, smo poskrbeli, da je najmanj 25-odstotni delež energije za ogrevanje iz obnovljivih virov.

V letu 2020 smo izvedli storitve energetskega pogodbeništva za 341 objektov v skupni površini 1.034.293 m2, kar je za približno 86 poslovnih stavb Petrola na Dunajski 50 v Ljubljani.

Trajnostna zgodba : Energetska prenova stavb

Predvajaj