Celovite energetske rešitve

Skupina Petrol odjemalcem s področja industrije, javnega sektorja in drugim subjektom nudi tržno konkurenčen model celostnega energetskega upravljanja v tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu, ki združuje izvajanje celostnih energetskih storitev.

Dolgoročna pogodbena oskrba z energijo ter pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in vode je najpogostejši model izvajanja tovrstnih projektov tako v javnem kot v komercialnem sektorju in industriji. Bistvena prednost za naročnike pri tovrstnem modelu je, da Petrol prevzame vsa tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta, zagotovi potrebna finančna sredstva za izvedbo ukrepov in naročniku dobavlja vso potrebno energijo ustrezne kakovosti ter ob tem jamči prihranke pri porabi energentov glede na prejšnje stanje.

V sklopu celovitih energetskih rešitev smo letu 2017:

 • upravljali z energijo v 351 objektih s skupno površino več kot 1.060.000 m2, kar pomeni povečanje za 116 objektov in 481.617 m2 pri novo pridobljenih projektih v Bohinjski Bistrici, v Mestni občini Ljubljana, v Novem mestu, v Hrastniku, v Črnomlju, Ministrstvu za pravosodje – 3 sodišča ter na že obstoječih objektih,
 • na sistem daljinskega ogrevanja priklopili 98 odjemalcev,
 • za učinkovito razsvetljavo skrbeli v 13 sistemih, od tega7 koncesij javne razsvetljave; zgradili in zaključili smo sisteme javnih razsvetljav v občinah Črnomelj, Hrastnik, Poljčane ter Radlje ob Dravi v obsegu 3.084 svetil ter prenovili razsvetljavo v Študentskem domu 7 na Mariborski univerzi,
 • v upravljanje prevzeli 84 električnih polnilnic,
 • proizvedli 2.550 MWh električne energije s 33 fotovoltaičnimi napravami, ki jih imamo v upravljanju in predstavljajo 2,7 MW skupne moči,
 • s storitvijo tehnično-ekonomske optimizacije vodovodnih sistemov pomagali znižati vodne izgube petim upravljavcem vodovodnih sistemov za skupaj več kot 1.900.000 m3,
 • s storitvijo tehnično-ekonomske optimizacije sistemov daljinskega ogrevanja pomagali povečati učinkovitost proizvodnje in distribucije toplote v 20 večjih sistemih daljinskega ogrevanja v regiji s skupno priključno močjo objektov več kot 7.500 MW,
 • izvedli II. fazo projekta tehnično-ekonomske optimizacije sistemov daljinskega ogrevanja v Bolzanu v Italiji, v Osijeku na Hrvaškem ter nadgradnjo projekta daljinskega ogrevanja v Beogradu v Srbiji,
 • pričeli s poslovno-tehničnim sodelovanjem pri projektiranju, izgradnji, distribuciji in upravljanju projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestu Banja Luka v Bosni in Hercegovini,
 • izvedli I. fazo projekta tehnično-ekonomske optimizacije sistema daljinskega ogrevanja v Sofiji v Bolgariji (s 4.400 MW priključne moči drugi največji sistem daljinskega ogrevanja v Evropi),
 • s ciljem povečanja učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja v Novem Sadu zaključili projekt avtomatizacije 350 toplotnih postaj.

Nove projekte dolgoročne oskrbe s toploto, energetske prenove objektov, znižanja rabe energije in vodnih izgub smo v letu 2017 v večini izvajali po modelu javno-zasebnega partnerstva.