Optimizacija razsvetljave

Svetlobna infrastruktura predstavlja eno najpomembnejših infrastruktur v razvoju koncepta pametnega mesta.  Učinkovita in varčna javna razsvetljava zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, večjo prometno in splošno varnost, zmanjša rabo energije in s tem zniža okoljsko obremenitev ter svetlobno onesnaženost okolja.

Predvajaj

V skupini Petrol mestom in regijam zagotavljamo potreben investicijski kapital in znanje. Prevzemamo vsa tveganja ustrezne izvedbe celotnega projekta in zagotavljamo doseganje prihrankov ali drugih pomembnih pogodbenih parametrov, kot sta osvetljenost in odzivni čas odprave napak.

V letih 2017 in 2018 smo poleg dopolnjevanja sistemov javne razsvetljave Bled in javne razsvetljave Koper v okviru novopridobljenih koncesij izvedli optimizacijo javne razsvetljave v občinah Črnomelj, Hrastnik, Poljčane, Radlje ob Dravi in Postojna. S tem se je število koncesij s 13 v letu 2016 povečalo na 18 v letu 2018, kar obsega skupno 30.000 svetilk.