Optimizacija razsvetljave

Celovite rešitve učinkovite razsvetljave zagotavljamo tako javnemu kot industrijskemu sektorju z zmanjševanjem rabe energije in okoljskih obremenitev. 

V Petrolu nudimo sistem celovitega upravljanja, sistem daljinskega nadzora in upravljanja ter sisteme odčitavanja rabe električne energije v prižigališčih. Naši naročniki so tako lokalne skupnosti kakor tudi veliki industrijski in drugi gospodarski odjemalci.