Optimizacija razsvetljave

Svetlobna infrastruktura predstavlja eno najpomembnejših infrastruktur v razvoju koncepta pametnega mesta.  Učinkovita in varčna javna razsvetljava zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, večjo prometno in splošno varnost, zmanjša rabo energije in s tem zniža okoljsko obremenitev ter svetlobno onesnaženost okolja.

Predvajaj

V skupini Petrol mestom in regijam zagotavljamo potreben investicijski kapital in znanje. Prevzemamo vsa tveganja ustrezne izvedbe celotnega projekta in zagotavljamo doseganje prihrankov ali drugih pomembnih pogodbenih parametrov, kot sta osvetljenost in odzivni čas odprave napak.

V letih 2019 in 2020 smo v Sloveniji izvedli optimizacijo javne razsvetljave v občini Izola. Dopolnjevali smo tudi sisteme, s katerimi uspešno upravljamo že več let, kot na primer v občinah Bled, Koper, Črnomelj in drugod.
Na Hrvaškem smo uspešno zaključili obnovo javne razsvetljave v občinah Kraljevica, Pušča, Sveti Ivan Zelina, Podbablje in Zagvozd, v Srbiji pa v mestih oziroma občinah Sečanj, Priboj in Vrbas.
Skupaj upravljamo s 23 sistemi javne razsvetljave oziroma preko 45.000 svetilk javne razsvetljave, ki osvetljujejo več kot 2.000 km cest in javnih površin. Letni prihranki električne energije iz naslova Petrolovih projektov energetsko učinkovite javne razsvetljave presegajo 17.000 MWh.