Izkoriščanje odpadne toplote

Izkoriščanje odpadne toplote je pomemben vidik učinkovite rabe energije. Skupaj s partnerji izvajamo konkretne razvojne projekte za industrijo.

V Petrolu smo v sklopu konzorcija skupine SIJ, Metal Ravne, lokalne skupnosti Ravne na Koroškem in Instituta Jožef Stefan s celovito energetsko rešitvijo »Izkoriščanje odvečne toplote metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja na Ravnah na Koroškem« postavili tehnološko platformo inovativnega energetskega zgleda prehoda jeklarske industrije v krožno gospodarstvo.

To je prvi projekt koristne izrabe odvečne toplote v jeklarski industriji, ki ima, z uporabo sodobne tehnologije in inovativnih sistemskih rešitev za integracijo pametnega, učinkovitega in trajnostnega načina ogrevanja in hlajenja, prihodnost za rast. Na ta način se bo industriji in mestom omogočilo prihranke energije, izboljšalo kakovost zraka, kar pomeni korist za celotno družbo.

Na temeljih krožnega gospodarstva smo oblikovali ciljno usmerjeno sodelovanje gospodarstva, lokalne skupnosti in javnega raziskovalnega zavoda pri oblikovanju novih krožnih poslovnih modelov, kjer so v stičišče postavljeni končni odjemalci. Z inovacijo je jeklarski industriji in lokalnemu okolju odprta pot k skupnemu cilju, to je prehodu na učinkovite nizkoogljične energetske sisteme. Ti temeljijo na vključevanju naravnih lokalnih danosti, obnovljivih virih energije, uporabi odvečne toplote in spoštovanju načel trajnostnega razvoja.