Zagotavljanje prihrankov energije končnim odjemalcem

V Petrolu izvajamo ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti oziroma zagotavljamo prihranke energije pri končnih odjemalcih.

Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih temelji na zahtevi evropske direktive o energetski učinkovitosti. Petrol uveljavlja doseganje prihrankov na osnovi aditiviranja goriv. S tem je namreč mogoče zmanjševati porabo goriva, to pa pomeni neposredno povečevanje učinkovitosti porabljene energije v prometu, torej pri naših kupcih, saj se za opravljanje enakega dela količina porabljene energije zmanjša. Učinek tega ukrepa je dvojni, saj se vzporedno s tem sorazmerno zmanjšujejo tudi emisije CO2 in drugih onesnaževal.

Poleg navedenega ukrepa ukrepe učinkovite rabe in večje porabe obnovljivih virov energije izvajamo z vgradnjo toplotnih črpalk, uvajanjem sistemov upravljanja z energijo in vgradnjo naprav za učinkovito soproizvodnjo.