Zagotavljanje prihrankov energije končnim odjemalcem

V Petrolu zagotavljamo prihranke energije pri končnih odjemalcih, kar je tudi zakonska zahteva.

Največji prihranek dosegamo z aditiviranjem goriv. Učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije izvajamo tudi z naslednjimi ukrepi:

  • energetske rešitve v industriji in večstanovanjskih stavbah (z zamenjavo sistemov za ogrevanje, vgradnjo energetsko učinkovite razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotorjev in naprednih merilnih sistemov, obnovo distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja ter vgradnjo sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije),
  • sanacija in uvedba energetskih rešitev in/ali energetskega upravljanja v objektih v javnem sektorju,
  • sanacija zunanje razsvetljave na prodajnih mestih, z vgradnjo toplotnih črpalk, rekuperatorjev in zasteklitvijo hladilnih vitrin na prodajnih mestih,
  • optimalno polnjenje pnevmatik v servisnih delavnicah Tip Stop Vianor,
  • prodaja energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in električnih koles.

Leta 2018 smo dosegli količinski energetski prihranek 76.122 MWh/leto in okoljski prihranek 17.545 t CO2/leto.